Levende tro handler om å gi evangeliet om Jesus videre til neste generasjon – og hvordan hjem og menighet kan samarbeide best mulig.

Hva er Levende tro?

Levende tro er en måte å tenke på. Den starter med en overbevisning om at både hjemmet og menigheten betyr mye for hvordan barnets tro og liv skal utvikle seg.

Hver for seg kan både hjem og kirke gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke både hjemmets og kirkens betydning, noe som kan bety mye for den unges veivalg. Hjemmet må altså på banen i trosformidlingen. Men hvordan arter det seg i et hjem med en treåring, tiåring eller tenåring?

For å vise vei i dette må kirken se sitt ansvar. Den må gi foreldre og andre voksne bevissthet, kompetanse og trygghet så de selv har en levende tro i sin hverdag. Slik kan gi troen videre til neste generasjon.

Hjem + menighet = gir neste generasjon en levende tro på Jesus!

Foreldrene og nære familiemedlemmer er mest sammen med barna i hverdagen. Menigheten møter barna bare noe få timer i løpet av ei uke. Samarbeidet mellom hjem og menighet er derfor den beste kombinasjonen for å gi evangeliet videre til neste generasjon.

Hvordan kan menighetene utruste foreldre og hjem? Hva kan foreldrene gjøre hjemme for å gi barna en levende tro? Hver tid teller når vi skal formidler troen til barn i alle faser av oppveksten. Det vi gjør i dag, får betydning i morgen.

Levende tro handler om å utruste menighetenes medarbeidere. Med en plan og tilpasset strategi for menigheten, vil vi sammen kunne styrke menighetenes arbeid i samarbeid med hjemmene.

Aktuelle sider:

Ønsker du mer informasjon?

Misjonskirken UNG har tilgjengelige ressurspersoner som kan besøke din menighet for å snakke om Levende tro. Skal din menighet lage en Levende Tro-plan? Trenger dere hjelp til sette fokus på trosformidling til barn og unge i hjem og menighet? Har du spørsmål om ressursene vi har tilgjengelig?

Ta gjerne kontakte med Levende tro-konsulent Linda A. Johannesen på mobil 932 37 021 eller på e-post linda@mknu.no.