Vår drøm er at barna skal lære å kjenne Jesus slik at de vil elske og følge ham hele livet.

Det er særlig tre ting som må til for at dette skal skje: relasjoner, rytmer og gode grunner for å tro. For å skape dette er hjemmene, smågrupper og menigheten viktige nøkler.

Levende tro er en måte å tenke på. Det starter med en overbevisning om at vi sammen, hjem og menighet, betyr mye for hvordan barnets tro og liv skal utvikle seg. Hver for seg kan både hjem og menighet gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke begges betydning.

Misjonskirken UNG satser på å utruste menighetenes medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet for å styrke hjemmene og skape gode arenaer for samarbeid og inspirasjon. Vi vil gi foreldre og andre voksne bevissthet, kompetanse og trygghet så de selv har en levende tro i sin hverdag. Slik kan de gi troen videre til neste generasjon.

Levende tro handler om å gi evangeliet om Jesus videre til neste generasjon – og hvordan hjem og menighet kan samarbeide best mulig.

Informasjon

Aktuelle nettsider for mer informasjon om Levende tro:

Filmer: 

  • Levende tro – filmkanal på YouTube (UNG) – klikk her.
  • Levende tro – filmkanal på Vimeoklikk her.

Kontakt

Misjonskirken UNG har tilgjengelige ressurspersoner som kan besøke din menighet for å fortelle om Levende tro. Ønsker din menighet å lage en Levende tro-plan? Trenger dere hjelp til sette fokus på trosformidling til barn og unge i hjem og menighet? Har du spørsmål om ressursene vi har tilgjengelig?

Ta gjerne kontakt med Levende tro-konsulent Linda Andernach Johannesen på mobil 932 37 021 eller på e-post linda@mknu.no.