Det er bare en fase – så ikke gå glipp av den!

Barna våre vokser så fort! Det føles kanskje ikke slik når man står midt i det, men før du aner ordet av det så er barnet over i neste fase. Om vi ikke følger med, kan vi ha gått glipp av viktige muligheter. Hver fase er nemlig et tidsrom i barnets liv der vi har unike muligheter til å påvirke barnas liv.

Fem faser

Vi har utviklet noen fasekort som en hjelp til deg som voksen, for at du skal kunne forstå barnet og dets faser enda bedre. Her deler vi barnets tjue første leveår inn i fem faser.

→ Les og last ned fasekortene og plakaten her.

Hver fase beskriver både barnets utvikling og hvilken rolle de voksne rundt kan ha i de ulike fasene. Hvordan tenker barnet og hva er det opptatt av når det er 3, 12 eller 17 år? Hvordan påvirker barnets utvikling måten vi kan formidle troen på Gud til dem?

  • Bare en fase-plakaten med hele tidslinjen fra 0-19+, kan du lese digitalt og laste ned her.
  • Vi har trykt fasekortene til bruk i hjem og i menighet. For mer info om og bestilling av disse, send en e-post til linda@mknu.no.

Fasekortene er laget etter en idé og med tillatelse fra  Orange/the reThink Group, USA. I Norge er utgitt i et samarbeid mellom Misjonskirken UNG, UNG Baptist og FriBU (Frikirken). Filmen er gjengitt på vår nettside med tillatelse fra  Justaface.com