Hver tid teller
Når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge.

I boka «Hver tid teller» deler Linda Andernach Johannesen egne erfaringer og forklarer sammenhenger for å utruste til slitesterkt hverdagstro. Hun setter søkelyset på hvordan samarbeidet mellom hjem og menighet kan fungere bedre.

Dette er ei oppslags- og ressursbok, både for menighetens ledere og ansatte – og for foreldre. Misjonskirken UNGs Levende tro-tenkning kommer tydelig fram i bokas innhold, både i tilnærming, pedagogikk og planarbeid.

Boka ble utgitt i mars 2018 av Luther forlag. Misjonskirken UNG støtter bokutgivelsen sammen med forlaget. Linda Andernach Johannesen (bildet) er i dag ansatt på fulltid som Levende tro-konsulent i UNG. Tidligere har hun mange års ansettelse som barne- og familiepastor i Skien misjonskirke.

Det viktigste budskapet i boka, er tesen om at det vi gjør for barna i dag, har betydning i morgen. Linda mener vi ikke kan tenke at «det går seg til», for det gjør det ikke. Vi har ingen garantier for hva våre barn vil velge, og vi er nødt til å gi dem et stort nok rom så de faktisk får velge. Samtidig som vi legger til rette for at deres relasjon til Gud får så gode vekstvilkår som mulig, må vi hvile i at dypest sett er våre barn Guds prosjekt.

Målet er å gi den kristne troen til barna så de beholder troen som voksne.

Boka er todelt. Den første delen gir en teoretisk og teologisk begrunnelse for hvorfor vi trenger å styrke hjemmet i det å formidle troen til de som vokser opp, og hvorfor det er viktig å ha en strategi for dette i menighetene våre. Del to er praktisk der Linda beskriver ganske konkret hva de gjorde i Skien misjonskirke, både i forhold til hjemmene og hvordan dette ble koplet til aktiviteter i menigheten.

Etter hvert kapittel er det et avsnitt med refleksjoner der man kan tenke gjennom hvordan dette kan fungere i egen menighet.

Med et hendig format og lettlest tekstoppsett, gir den leseren mulighet til både lese i sammenheng og å slå opp enkelte temaer for nærmere studier. I teksten finner du konkrete referanser underveis til hvor hun henter stoffet fra og nederst på sidene står nyttige fotnoter med referanser til hvem som siteres eller er kilde.

  • «Hver tid teller» av Linda Andernach Johannesen bestilles via Luther forlag.