Velkommen til

Liv & Vekst i nord – pinsen 2021!

Fredag 21. – mandag 24. mai 2021, Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer.

Ungdomsleiren Stagedive Nord vil også skje samtidig.

Denne nettsiden oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 21.01.2021.

Informasjon om program, påmelding og brosjyre

kommer snart på denne nettsiden.

Praktisk informasjon

Kontaktperson for Liv & Vekst i nord: Sunniva Hamnes Eid