Liv & Vekst i nord

www.livogvekstinord.no

Nettsiden er oppdatert 05.01.2023

Mer informasjon om sted, program og påmelding kommer her.

Liv & Vekst i nord 2023 skjer i Pinsen – 26.-29. mai (uke 21)

Filmklipp fra festdagene i 2022! Arrangementet var i Pinsen, med rundt 230 barn, ungdom og voksne deltagere.