Landsmøtet 2018 ble gjennomført samtidig med Liv & Vekst sommerfestival.

Fredag 13. juli 2018 fra kl. 13:00 til kl. 16:30, Nybygget i Stavernhallen.

Landsmøtet i Misjonskirken UNG arrangeres annet hvert år, og det er det øverste organet i barne- og ungdomsorganisasjonen. Neste landsmøte holdes 24. april 2020 i Kristiansand.


Viktige datoer og frister for 2018: 
13.03.2018: Innkalling til Landsmøtet sendes ut.
13.04.2018: Frist for å sende inn forslag til saker for landsmøtet.
13.06.2018: Frist for utsendelse av sakspapirer til delegater.

Saker til behandling: Årsmeldingen, regnskap, strategiplan, lovendringer og valg.

Spørsmål om  landsmøtet? Ta kontakt per e-post: ung@mknu.no eller telefon 958 88 082.

Misjonskirken UNG – Årboka med årsmelding for 2016-2017

Sakspapirer til Landsmøtet kan du laste ned fra egen mappe i UNGs ressursarkiv.

UNG-prisen 2018

Hvem betyr mye for barn og unge der du bor? Hver gang det er Landsmøte så deler vi ut UNG-prisen. UNG-prisen er en utmerkelse til en person eller gruppe som har spesiell betydning for barn og unge i sitt lokalmiljø. Prisen må brukes til lokalt arbeid for barn og unge gjennom et av UNGs lokallag. UNG-prisen skal stimulere til nyskapende arbeid, kvalitet og kreativitet og arbeid som er modellerende for andre. Frist for innsendelse av forslag var 30. april 2018.

I 2016 fikk Torjus Hvaale UNG-prisen for årelangt arbeid med barn og unge i Heddal, samt hans engasjement på UNGs leirer og samlinger i en årrekke. Prispengene gikk til aktivitetene i Rølp i Heddal. Prisen ble utdelt av daglig leder Svein Aksel Nakkestad under Liv & Vekst sommerfestival.

UNG-prisen 2016 gikk til Torjus Hvaale, Heddal. Foto: Trond Filberg