Vi ønsker å starte nye, lokale misjonskirker i Norge, slik at flere mennesker får høre de livsforvandlende nyhetene om Jesus og har et meningsfylt fellesskap å være en del av i sitt nabolag.

Å plante i Misjonskirken Norge

Å plante nye menigheter er en helt naturlig del av arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet.

I Misjonskirken Norge ønsker vi å skape en kultur i våre misjonskirker hvor det å starte nye menigheter er en helt naturlig del av det å være menighet. Å bygge opp en ny misjonskirke kaller vi menighetsplanting. Vi bruker god tid i samtaler med mennesker og menigheter som drømmer om å plante en ny misjonskirke. Deretter setter vi sammen en gruppe bestående av en prosjektleder og et team som jobber med den nye menighetens visjon og verdier. Dette teamet skriver etter hvert en prosjektbeskrivelse og søker om å bli et nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge. I løpet av prosjektperioden får menighetsplanterne god veiledning og oppfølging, kompetanseheving og økonomisk støtte. De blir også del av et nettverk med andre menighetsplantere i Misjonskirken Norge, som møtes jevnlig for erfaringsdeling. Planteprosjektet står som regel i relasjon til en etablert misjonskirke, en modermenighet, som tar et særskilt ansvar for prosjektet. Andre misjonskirker går inn som støttemenigheter og bidrar økonomisk i prosjektperioden.  Målet er at det ved endt prosjektperiode etableres en ny, selvstendig misjonskirke.

Våre planteprosjekter

Varhaug

Groruddalen

Bilde av Anne Hansli

Fornebu

Siste fra menighetsplanting

LYSVANDRING: I fjor høst deltok Oslo misjonskirke Groruddalen (OmG) på lysvandring langs Alnaelva, med utdeling…

PINSETREFF: Over 70 store og små koste seg med aktiviteter og grilling i sola, da…

Det gror i Groruddalen Over 20 store og små har til nå samles jevnlig i hjemmene,…

VEKST2020: Menighetsplanting er den viktigste grunnen til veksten i Misjonskirken Norge og UNG. Nye menigheters…

NY MISJONSKIRKE: Torridal misjonskirke ble stiftet 12. september 2018 med pastor Bjørn Øivind Johansen (bildet). Festgudstjenesten…

MENIGHETSPLANTER: Nesten alle av Misjonskirken Norges planteprosjekter ledes av kvinner. Astri Seljåsen Torp i nyetablerte Lillesand…

BLE MISJONSKIRKE: Lillesand misjonskirke markerte at de nå er blitt en selvstendig menighet, med stiftelsesgudstjeneste…

  NY MISJONSKIRKE: Follow har tatt steget fra å være et planteprosjekt til å stiftes…

  HOVEDTALERE: Mikael Hallenius, Amy Anderson og Truls Åkerlund er tre av talerne som skal…

NY MISJONSKIRKE: Hånes er en bydel i Kristiansand med om lag 4 000 innbyggere. Søndag 19.november…

Hvorfor løfte blikket? Blogg av Torben M. Joswig, leder Nasjonal avdeling Fokuset på tema «løft…

Etter året 2010 er det etablert tre helt nye, selvstendige menigheter gjennom satsingen. Nummer fire…