Misjonskirken Speiderkorps (MSK) arrangerer årlige leirer og kurs. Her er oversikten hva som vanligvis skjer i korpset.

Kombi-kurset
Kurset er et omfattende tilbud for våre speiderledere, og det er en viktig møteplass der MSKs speiderledere og patruljeførere utvikler sin kompetanse, treffer nye og gamle speidervenner, og får oppleve gudstjeneste og spennende seminarer.
Kombi-kurset er inndelt i enkeltkurs som har egne opplegg tilrettelagt for ulike aldere og verv.  De enkelte kursene har sine egne program, med noen programposter felles. Enkeltkurs som har vært gjennomført den siste tiden har vært Peff-kursene 1, 2 og 3, Rover Extreme, Programkurset, Assistent 1, Borettslaget og Sosialen.
Kombi-kurset foregår gjerne i september på Hovden.

Falkeleir
Leiren er for patruljeførere og assistenter i ungdomsskolealder. Dette er en fantastisk leiruke med mye gøy og moro, ledertrening, ny læring, fantastisk natur, utfordringer og flere overraskelser. Leiren byr på nye speidervenner, bading, sommer og sol og selvsagt mye speiding! Det er haik, og mange får med seg mye nyttig innhold som de kan bruke i egen speidergruppe eller senere på leir. Falkeleiren bør speiderne ikke gå glipp av. De siste årene har leiren blitt arrangert på Forøya på Vegårshei. Neste Falkeleir skjer i 2018.
Facebook: www.facebook.com/falkeleir

Breiflabben
Breiflabben er en leir som ligner på opplegget til Falkeleir, men med maritime omgivelser. Breiflabben blir en utfordrende, innholdsrik og spennende leir for patruljeførere og assistenter som går på ungdomsskolen. Leiren inneholder ledertrening, kristen trening, agentoppdrag, speiderlæring og mye gøy og moro!
Arrangeres første gang i 2017 på Vibrandsøy, Haugesund.

Felles leirer
MSK deltar på felles leirer om sommeren. Det er forskjellige leirer hvert år, der hver leir gjentas hvert fjerde år. Korpsleirene for alle de fem korpsene i Norges speiderforbund var sist gang i 2016 (Evje). Neste gang i 2020 blir det ordinær korpsleir for MSK. NSF landsleir skjer i 2017 (Bodø), og i 2018 er det kretsleir for de lokale kretsene. I 2019 er NSF-korpsene invitert til å delta i World Scout Jamboree (Amerika).
For øvrig har roverne en tur på høsten (oktober), og på våren samles ledere for leirene sammen med korpsstyret.

Kommende arrangementer?
Når skjer neste arrangement? Se oversikten på siden og følg med i kalenderen på nettsiden og på våre Facebook-sider. Påmeldinger til arrangementene skjer som regel gjennom systemet på nettsiden min.speiding.no.