PMFs vintermøte

16.-19. mars 2021 (uke 11)

Styret i PMF har besluttet å avlyse vintermøtet som planlagt,
på grunn av korona-pandemien. Det er heller ikke aktuelt å arrangere det på annet tidspunkt før sommeren 2021.

Spørsmål?