Nye pastorer ordineres til tjeneste i Misjonskirken Norge, Stjørdal 2016. Foto: Naomi Curwen.

Predikant- og menighetsrådet

Predikant- og menighetsrådet (PMR) er et rådgivende organ for Hovedstyret i Misjonskirken Norge. De drøfter teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål og innstiller overfor Hovedstyret kandidater til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer.

PMR gir råd i spørsmål som Hovedstyret ber om, men de er gitt et selvstendig ansvar i en rekke saker. Det er blant annet å godkjenne anbefaling av forkynnere, samt gi råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker råd i forhold til kall og tjeneste.

PMR består av generalsekretæren, leder av internasjonal avdeling, leder av nasjonal avdeling, Hovedstyrets leder, leder i Predikant- og misjonærforeningen, daglig leder i Misjonskirken UNG, rektor for Ansgar Teologiske Høgskole, to tilsynsmenn valgt av og blant tilsynsmennene, samt to medlemmer valgt av generalforsamlingen i Misjonskirken Norge.