Nye pastorer ordineres til tjeneste i Misjonskirken Norge, Stjørdal 2016. Foto: Naomi Curwen.

Predikant- og menighetsrådet

Predikant- og menighetsrådet (PMR) er et rådgivende organ for Hovedstyret i Misjonskirken Norge. De drøfter teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål og innstiller overfor Hovedstyret kandidater til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer. PMR gir råd i spørsmål som Hovedstyret ber om, men de er gitt et selvstendig ansvar i en rekke saker. De gir råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker bistand for saker om kall og tjeneste.

PMR består av generalsekretæren, leder av internasjonal avdeling, leder av nasjonal avdeling, Hovedstyrets leder, leder i Predikant- og misjonærforeningen (PMF), daglig leder i Misjonskirken UNG, rektor ved Ansgar høyskole, to tilsynsmenn valgt av og blant tilsynsmennene, samt to medlemmer valgt av generalforsamlingen i Misjonskirken Norge.