KOM MED MEG OG HVIL DEG LITT – EN INVITASJON

Retreat på Vegårtun var ikke en engangsforeteelse i 2023! Vi inviterer deg igjen til å starte et nytt år med tid til stillhet, Jesustid og hvile.

Midt i Jesu travle liv, med behov på alle kanter, trakk han seg stadig tilbake for å være sammen med, be til og samtale med sin Far. Disse retrettene la han inn både når han trengte trøst og påfyll og før viktige begivenheter som ville kreve noe ekstra.

Trengte Jesus dette, trenger vi det samme. Mange av oss er gode på avkobling. Kanskje trenger vi likevel litt hjelp med PÅkoblingen? For hva kobler vi oss egentlig på når vi skal koble av?

Vi vil invitere deg til avkobling hos og påkobling på selveste Livskilden, Jesus Kristus. Vi inviterer til noe som er veldig kjent (for noen) og litt fremmed (for andre): En smak av retreat. Retreat er noe så «skummelt» og ufarlig som å rydde vei i noen dager slik at vi er mer tilgjengelige for både Åndens tiltale i livene våre og kontakten med oss selv. For mange går hverdagen så fort at vi ikke vet helt hvor vi er.

Retreat er å legge til rette for den fine invitasjonen vi får på Gardermoen: «Are you where you are? Or are you not where you are? Go to where you are, and I will meet you there.” Heldigvis er det faktisk ikke engang sånn at vi må vite hvor vi selv er for at Gud kan finne oss og møte oss. Men det kan være en hjelper at vi lar livet stilne litt i et par dager – og lever litt i kravløsheten.

Rett etter jul, helt i starten av 2024 inviterer vi deg til å følge Jesu invitasjon til sine venner: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» (Markus 6:31)

Varm hilsen

Siri Iversen                              Anne Margrethe Mandt-Anfindsen               Ingar Bø

Generalsekretær                    Menighetsrådgiver                                        Lia Gård