PROSJEKTNR: 3581

Menighetsutvikling og ledertrening i Calarasi

I fylket Calarasi, sør i Romania, plantes det stadig nye menigheter og flere og flere mennesker kommer til menighetene. Det er nå åtte etablerte menigheter, to menighetsplanter og mellom 1500 og 2000 medlemmer inkludert barn. Gjennom disse menighetene skal diakonale tilbud for lokalbefolkningen holdes i gang. Ledere må veiledes, kirkebygg må vedlikeholdes og det er behov for å utvikle gode tilbud for barn og unge. Når store deler av befolkningen er arbeidsløs, eller har sporadisk inntekt, kommer det lite i kollekt som kan investeres i menighetsarbeidet. Gjennom dette prosjektet får pastorer, eldste og diakoner et mindre tilskudd til livsopphold, som tillater mer tilstedeværelse i de ulike menighetene.