PROSJEKTNR: 3588

Næringsprosjekt i Calarasi

Arbeidsledighet er en stor utfordring i Romania. Målet med dette prosjektet er å skape arbeidsplasser, som et alternativ til ydmykende tigging og passivt mottak av gaver og nødhjelp.

Det satses hovedsakelig på to områder: mikrofinans og mentorskap. Det jobbes med å få på plass en ekstern mikrofinansaktør, der smålån kan bidra til oppstart av mindre bedrifter. Med god veiledning vil etableringen bli økonomisk bærekraftig, og brukeren betaler da tilbake lånet og fortsetter bedriften på egenhånd. Det er også ønskelig å opprette partnerskapsmodeller, der norske bedrifter kan være mentorer for tilsvarende virksomheter som startes opp i Romania.