PROSJEKTNR: 3582

Nødhjelp til fattige i Calarasi

Majoriteten av befolkningen i Calarasi er rom-folk, og flere familier lever dessverre på sultegrensa. I en startfase av arbeidet har det vært behov for nødhjelp for de som stiller bakerst i alle køer. Det blir organisert hjelpesendinger med klær, sykler og møbler, og noen familier får bistand til mat, helsebehandling og annet nødvendig livsopphold i perioder.