PROSJEKTNR: 3583

Skolehjelp i Calarasi

De sosiale og økonomiske utfordringene i Romania går særlig utover barna, som ofte ikke får mulighet til å fullføre skolen. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Fylket Calarasi har den høyeste prosentandelen elever som ikke fullfører videregående skole i Romania. Selv om skolegang i utgangspunktet er gratis, koster det likevel penger for transport, klær eller uniform og skolemateriell. Mange elever er motiverte for å studere, men føler seg som en for stor økonomisk belastning for familien.

Gjennom dette prosjektet får 23 videregåendeelever transportstøtte. De får også hjelp til å søke arbeid eller videreutdanning. I tillegg drives en SFO der rundt 40 barneskoleelever er innom hver dag fra mandag til fredag. Mange av barna kommer fra fattige familier og har lese- og skriveutfordringer på skolen. På SFO er læring lystbetont, og det undervises ved bruk av lek og aktivitet. Barna får også et varmt måltid, og for mange er dette det eneste måltidet de får den dagen.