Skolehjelp i Calarasi

De sosiale og økonomiske utfordringene i Romania går særlig utover barna, som ofte ikke får mulighet til å fullføre skolen. Helt sør i Romania, på grensa til Bulgaria, ligger fylket Calarasi. I landsbyen Stancea har en av menighetene til vår søsterkirke startet en skolefritidsordning for barna i nabolaget.  De la merke til de store behovene i nabolaget til menigheten og ønsket inderlig å gjøre noe for barna. Det ble starten på skolefritidsordningen, som i dag samler rundt 40 barn hver mandag til fredag.

– Vi drømmer om en god framtid for barna, at de fullfører grunnskolen og får seg jobb. Kanskje noen av dem begynner på universitetet, hvem vet, sier Estera, som er ansvarlig leder for skoleprosjektet i Calarasi.

Svært mange av barna i nabolaget befinner seg i vanskelige hjemmesituasjoner. Det er utbredt fattigdom og arbeidsledighet. I de fleste familiene er det fem søsken eller mer og en eller begge foreldrene er bortreist i lange perioder på jakt etter arbeid og inntekt for å brødfø familien. I landsbyen bor det og mange rom-folk og barna opplever å bli forskjellsbehandlet på skolen. På SFO er det annerledes. Der har alle like mye rett til å bli sett, hørt og elsket uavhengig av hvilken bakgrunn de kommer fra. Læring er lystbetont og det undervises gjennom lek og aktiviteter som gir motivasjon. En viktig del av tilbudet er et varmt måltid hver dag. For flertallet av barna er dette det eneste måltidet de får den dagen.

Se film fra Calarasi!