PROSJEKTNR: 3508

Menighetsarbeid i Onestí

I 2012 startet Dorthe og Cornel Pascu en husmenighet i deres egen leilighet i Onestí. Denne husgruppe ble i løpet av kort tid så stor at man ikke lenger kunne samles i leiligheten. I dag holdes gudstjenestene i leide lokaler i sentrum av Onestí. Misjonskirken Norge står for den økonomiske støtten for leie av lokalene.

Menighetsarbeidet i Onestí er i god vekst. Hver lørdag er det gudstjeneste med rundt 40 – 50 besøkende. Det er et omsorgsfullt fellesskap, med fokus på forkynnelse av evangeliet, lovsang, forbønn og bønn. Menigheten består i stor grad av ynge mennesker og mange barn. Menigheten er sterkt engasjert i diakonalt arbeid, ikke minst blant romfolket.

→ Se klipp fra en gudstjeneste på Cornels Youtube-kanal