Misjonskirken Norge ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Vårt hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter.

Med dette som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i dette er å støtte og styrke den lokale menigheten. Ut fra dette vedtok man fem satsingsområder for Misjonskirken Norge: Menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni.

Disse satsingsområdene har vært en viktig veileder for hvordan Misjonskirken Norge har prioritert det nasjonale arbeidet.