Stagedive er leirkonseptet til Misjonskirken UNG for tenåringer som går på ungdomsskolen og videregående skole.

En Stagedive-leir er fullpakket med møter (PowerStation), aktiviteter, utfordringer, overraskelser og mye moro! På Stagedive vil ungdom få en god kombinasjon av aktiviteter, nye venner og møter med Jesus. Her vil de få mulighet til å snakke med gode ledere om tro.

Leirkonseptet har vært gjennomført flere ganger siden året 1999 med leirer på forskjellige steder rundt om i Norge. UNG arrangeres Stagedive i påsken, i Nord-Norge (Stagedive Nord), og som en del av Liv & Vekst sommerfestival i Stavern. På sommeren er Stagedive inndelt i tre leirer; Jump Stagedive, Camp Stagedive og Across Stagedive.

Stagedive er et konsept som Misjonskirken UNG eier. Om lokale eller regionale virksomheter i Misjonskirken Norge eller eksterne, skal arrangere noe med navnet «Stagedive» skal dette alltid skje i samarbeid eller etter godkjenning med daglig leder i Misjonskirken UNG.

Stagedive-verdiene

Det er utarbeidet åtte verdier som alle Stagedive-arrangement skal følge:

1. Verdifulle tenåringer
2. Skreddersydd opplegg for aldersgruppen
3. Positiv kommunikasjon
4. Alle inkludert
5. Bevisste ledere
6. Frigjørende aktiviteter
7. Jesus i sentrum
8. Trygge ledere

Hver av verdiene har utfyllende beskrivelser. Alle ledere på Stagedive skal være minst 20 år og følge Stagedive-verdiene. Det er også egne retningslinjer for bruk av Stagedive-logo og tilhørende grafiske elementer.