Vi inviterer til temaretreat i et samarbeid mellom Misjonskirken Norge og Lia Gård. Dette skjer 15.-18. november 2018 på Lia Gård i Koppang.

Arven etter Edin. Vår tid trenger Kristus-disipler! Allerede i 1950 var dette budskapet til pastoren, predikanten, humoristen og retreatgründeren Edin Løvås. Det er en tale til alle tider – ikke minst til vår egen tid.

I temaretreaten «Arven etter Edin» vil vi utforske noe av arven etter denne Gud-mannen som har preget kirke-Norge i mange tiår. Edin Løvås (bildet) var en av de pastorene som i 1955 dro til fjells for å komme avsides, be og samtale. Der ble de trøtte av sin egen fromhet og sine egne ord, og begynte å utforske både rytme og stillhet. Dette skulle bli opptakten til en bevegelse som har fått stor betydning for norsk kristenliv.

Rytme. Stillhet. Hjertets bønn. Det ærlige gudsmøtet. Ved å dra avsides får vi rom til å møte både Jesus Kristus og oss selv. I stillhet og en god dagsrytme finnes invitasjoner til hvile og arbeid. På denne retreaten vil vi bruke flere av de klassiske, velprøvde retreat-elementene som Jesus-meditasjonen, stille måltid, kjærlighetsmåltid, bønnetider i kapell og kirker. Det er mulighet for små utflukter til noen av kirkene og kapellene som finnes i Lia Gårds skoger.

Ingar Bøe deltar som en av lederne på tema-retreat på Lia Gård.

Velkommen. Er du nysgjerrig på retreat, på Lia Gård, på hva arven etter Edin kan bety i dag, på Jesus-meditasjonen eller trenger du ganske enkelt å koble av ved å koble deg til kildene.

Retreaten er åpen for alle. Med som retreatledere er Sigmund Bø, Ingar Bø (bildet) og Anne Margrethe Mandt-Anfindsen. Det er anledning til enkeltrom og dobbeltrom. Lia Gård har alt fra hotellstandard til hytter.

PÅMELDING, PROGRAM OG PRISER LIA GÅRD 15.-18. NOVEMBER 2018.

Lurer du på noe om å delta på vår temaretreat?
Ta kontakt med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen: anne.margrethe@mknu.no


Les mer om retreatbevegelsens far – Edin Løvås.