PROSJEKTNR: U03

Touchpoint – for studenter og unge voksne

Touchpoint ønsker å være en kirke for dem som ikke går i kirke, og et sted der unge mennesker trives så godt at de vil invitere med sine venner. Visjonen er å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Misjonskirken UNG satser derfor mye på at dette skal skje i enda flere byer og steder i Norge.

Hver uke møter nye ungdommer Jesus for første gang gjennom Touchpoint, og kristne som ikke går i noen menighet har funnet et hjem i Touchpoint. Målet med møtene er å skape en kom-og-se-opplevelse som engasjerer folk, bygger tillit og leder mennesker til Gud. Foruten storsamlingene får deltagerne være med i Connect-grupper som er mindre fellesskap der de blir kjent med hverandre og Gud. Det er også et fokus på at de unge skal kunne bruke sine gaver og talenter i en konkret tjeneste.

Arbeidet har egne nettsider på touchpoint.no.

Vi trenger din støtte!
Touchpoint er et gratis tilbud som hovedsakelig baserer seg på frivillighet. Men kaffe og kaker, lyd- og lysanlegg, leie av lokale og lignende er ikke gratis. Det betyr at Touchpoint er avhengige av at frivillige gaver for å få arbeidet til å gå rundt. Om du ser på Touchpoint som ditt hjem, eller om du ønsker å støtte arbeidet vårt, blir vi utrolig takknemlige om du vil være med å gi.

Takk for din støtte til vårt spennende nybrottsarbeide!