UNG-gruppe informasjon

Driver du eller skal du starte opp et tilbud for de under 26 år? Da kan du registrere en UNG-gruppe!

Du får da tilgang til ressurser, arrangementer og kurs i regi av Misjonskirken UNG, samt mulighet til å motta etablerings- og driftsstøtte fra Frifond. Man blir også en del av en demokratisk organisasjon, hvor man har muligheten til å engasjere seg og påvirke beslutninger som gjøres sentralt.

Her finner du informasjonen og dokumenter du trenger for å starte og administrere en UNG-gruppe, samt viktige søknads- og rapporteringsfrister. Blant annet finner du politiattest, taushetserklæring og retningslinjer for fondsmidler under «Dokumenter til nedlasting» – og i mappe: 1 UNG-gruppe administrasjon.

Registrere UNG-gruppe

 1. Last ned skjema for registrering av gruppe og send til ung@mknu.no  (se dokumenter til nedlastning lenger ned på siden).
 2. Du mottar så en e-post med invitasjonslink til medlemsportalen i Cornerstone. Denne linken/portalen vil være unik for akkurat din UNG-gruppe.
 3. Søke etableringsstøtte fra Frifond? Se mer informasjon her.
 4. Registrer medlemmer ved å ta opp medlemskontingent på minst 50 kroner. Medlemmer registrerer du på din UNG-gruppes Cornerstone-portal.
 5. Er tre eller flere av gruppens medlemmer (inkludert ledere) over 15 år, skal det etableres et eget styre. Dette velges av medlemmene. Tellende UNG-grupper skal følge vår mal for lokale vedtekter, som du finner i mappen «Gruppe administrasjon» i dokumentene til nedlastning nedenfor.
 6. UNG gruppen må ha egen økonomi (oversikt over inntekter og utgifter til årsregnskap). Vi anbefaler derfor at UNG-gruppen oppretter en egen bankkonto.

Levere årsrapport

Frist for innsending av årsrapport er 15. mars 2020.

Se opplæringsvideo for hvordan fylle ut årsrapport til Misjonskirken UNG i Cornerstone:

Samle inn medlemskontigent

Huskeliste

Medlemskapet er frivillig: Personen selv (eller foresatte dersom barnet er under 15 år) må godta medlemskapet.

Registrer medlemmets fulle navn, adresse og fødselsår.

Registrer innbetalt kontingent-beløp (minimum 50kr) og betalingsmåte (kontant / kort / Vipps / faktura). Dette lagres som bilag i deres interne regnskap, sånn at dere kan vise til dette ved eventuell kontroll.

Benytte Vipps?

Det er mulig å samle inn kontingent via Vipps. For at det skal bli godkjent, er det noen retningslinjer de lokale UNG-gruppene må forholde seg til. Disse retningslinjene er Misjonskirken UNG pålagt å følge, som medlem av Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og mottaker av Frifond-støtte.

 1. Vipps Bedrift må benyttes. Man kan registrere seg med kirkas organisasjonsnummer, men pengene kan ikke gå inn på samme konto som kirkas øvrige inntekter. Opprett Vipps Bedrift her.
 2. Lag derfor egne salgssteder i Vipps til UNG-gruppene (etter eget behov), og legg inn kontonummer for disse. Hvert salgssted får et unikt Vipps-nummer.
 3. Når medlemmet betaler kontingent via Vipps, må medlemmet merker overføringen med fullt navn (dersom det er opprettet ett salgsted per UNG-gruppe), eller fullt navn +  gruppenavn (om man har ett felles salgssted for flere UNG-grupper).
 4. Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden det er benyttet.

Aktuelle støttekilder for ei UNG-gruppe

Barne- og ungdomsfondet Øst, Misjonskirken UNG

Formålet med fondet er å støtte tiltak som fremmer arbeid blant barn, unge og unge voksne i menigheter og foreninger, og utrustning av ledere i disse gruppene. Konfirmasjonsarbeid er prioritert. Vil du vite mer? Ta kontakt med UNG.


Kristelig studieforbund (K-stud)

Søk om støtte til:

 • Kurs og studiegrupper innen en rekke områder som bibestudier, menighet, misjon, sang og musikk, tro og kristenliv
 • All organisert opplæring for voksne (14+)
 • Pedagogiske utviklingsmidler

Nettsiden k-stud.no – klikk her.


Legathåndboken – tiltak for barne- og ungdomsarbeid – klikk her.

Kommunene – Tilskuddsportalen for om lag 150 kommuner (Skien, Kristiansand) – klikk her.

Støtte fra banker til gode tiltak og prosjekter, eksempel Sparebankstiftelsen – klikk her, og SR-bank – klikk her.

Trafo – gir inntil kr 10 000 i støtte til kreative og kunstneriske prosjekter – klikk her.

Dokumenter til nedlasting

Har du spørsmål om kjøp av ressurser eller er det noen skjemaer du ikke finner?
Send e-post til wenche@mknu.no

Fikk du ikke til å laste ned til din enhet?
Send e-post til rachel@mknu.no eller ring tlf 97585454 så forsøker vi hjelpe deg!