For å gi det beste til våre barn

Alle ønsker vi å gi våre barn det beste vi har. Troen på Jesus kan vi gi barna fra de aller første årene, men hvordan gi troen videre så barna får en selvstendig, livslang tro?

Altfor mange ungdommer forlater menighetslivet når de blir tenåringer. Om hjem og kirke jobber sammen gir det oss den beste muligheten for å gi dem en levende tro og bevare dem i et kristent fellesskap.

Foreldre, menighetsmedarbeidere og ansatte i Misjonskirken UNG arbeider sammen for å gi barna det beste utgangspunktet. Mange steder trenger vi mange flere unge ledere som har hjerte og kompetanse. UNG satser derfor på ledertrening, ressurser og oppfølging.

Din gave hjelper oss så vi sammen kan gi Jesus-troen videre til barna.

Faste givere er gull verdt

For at vi sammen skal nå målene er faste givere en viktig pilar for å lykkes. Det er behov for flere faste giver. Hvordan? Klikk på den runde, rosa sirkelen og registrer deg med elektronisk signering for avtalegiro. Du bestemmer selv beløpet og dato som trekkes per måned. Alle gaver har mulighet for skattefradrag (*).

Bli fast giver – klikk her.


 * Skattefradrag: Misjonskirken UNG tilfredsstiller skattelovens krav og er godkjent for å gi skattefradrag på gaver som samlet til UNG er på minst 500 kroner og maksimalt 50 000 kroner – for året 2020.

VIPPS: 93828

Gavekonto UNG:

3000 15 09000

Merk gave: UNG 2020