OPPSTARTSPAKKE FOR UNGDOMSLEDERE

Denne oppstartspakken er et nyttig verktøy både for nyansatte og for etablerte ungdomsledere. Dette er en type ressursbank med alt du må tenke på for å kunne drive et bærekraftig ungdomsarbeid.

Pakken inneholder ulike forslag til hvordan et ungdomsarbeid kan organiseres. Her er veiledning i alt fra å organisere ungdomsmøte til rutiner for økonomi. Man får også en huskeliste for hva du må tenke på når du skal lage et ungdomsarrangement.

Innholdet vil oppdateres kontinuerlig. Mats Sveindal jobber til daglig som ungdomsleder i Randesund misjonskirke og er ansatt i Misjonskirken UNG for å jobbe med oppfølging av ungdomsarbeidet i misjonskirkene. I tillegg til å jobbe med disse ressursene, vil han derfor også være kontaktperson for ungdomsledere i Misjonskirken Norges menigheter.

Har spørsmål om innholdet i oppstartspakken eller andre spørsmål tilknyttet ungdomsarbeidet i din menighet? Kontakt Mats på tlf 959 44 117 eller e-post mats@mknu.no.

Nedlasting

Spørsmål om eller problemer med nedlasting? Send en e-post til rachel@mknu.no eller ring 97 58 54 54.