Misjonskirken Norge søker

Innsamlingsleder (60 %)

Vårt innsamlingsarbeid er knyttet til nasjonale og internasjonale formål, fadderprogrammer, samt Norad-støttede prosjekter. Våre viktigste givere er menighetene og deres lokale grupper, samt enkeltpersoner med et engasjement for vårt arbeid.

Innsamlingsarbeidet i Misjonskirken Norge har de siste to årene hatt et tett samarbeid med Knif Fundraising. Det er gjennomført en grundig analyse av gavestrømmer og givergrupper, samt utarbeidet nye rutiner og tiltak for innsamlingsarbeidet og giveroppfølging. Nå skal dette følges opp og videreutvikles. Vi ser for oss et fortsatt samarbeid med Knif i en periode framover.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Ta initiativ til og lede prosesser og kampanjer for å skape giverglede og engasjement hos våre givergrupper.
 • Ha ansvar for å videreutvikle og følge opp strategien og rutiner for innsamling og giveroppfølging, samt rapportere og formidle resultater i organisasjonen.
 • Gi råd til lederskap om organisering, verktøy og tiltak for å effektivisere og øke kvaliteten på vårt innsamlings- og giveroppfølingsarbeid.
 • Delta i det øvrige kommunikasjons- og administrasjonsarbeidet ved hovedkontoret.

Vi søker deg som:

 • Viser initiativ, ser løsninger og evner å ta ansvar for eget arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Har kompetanse og erfaring innen kommunikasjons- og/eller innsamlingsarbeid
 • Har god teknisk forståelse og evne til å sette seg inn i og se brukspotensiale i aktuelle programmer og systemer.
 • Har kjennskap til hva det vil si å være et kirkesamfunn og ha et internasjonalt engasjement.

Vi tilbyr:

 • Et inspirerende og godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter, arbeidsbetingelser og forsikringsavtaler.
 • Lønn etter avtale.

Innsamlingsleder vil inngå i staben som bidrar med oppgaver knyttet til innsamlingsarbeidet og giveroppfølgingen, økonomi og kommunikasjon. Stillingen er ledig og tilbys i 60 prosent, med muligheter for økt størrelse i løpet av 2022. Den som ansettes må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier. Stillingen er plassert i administrasjonsavdelingen og har administrasjonsleder som sin overordnede. Kontorplass er ved hovedkontoret i Oslo.


Spørsmål om stillingen og søknad med CV til generalsekretær Øyvind Haraldseid, tlf. 909 49 782, oyvind.haraldseid@mknu.no.

Søknadsfrist: fortløpende behandling av henvendelser.

Stillingsutlysningen som pdf, kan lastes ned her >>

(Stillingen ble utlyst 13.10.2021)

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn i medlemsvekst med 85 menigheter og rundt 11 400 medlemmer. Vi planter nye menigheter og hjelper menighetene med leder- og menighetsutvikling. Vi eier Ansgarskolen i Kristiansand. Internasjonalt har vi arbeid i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa. Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse», og vi setter oss spennende mål i våre strategiske satsinger med fokusordene «Tro Sende Plante».