Logo for Varhaug misjonskirke

PROSJEKTNR: 5015

Menighetsplanting på Varhaug

Omtrent midt mellom Egersund og Stavanger, langs den vakre Jærkysten i Rogaland, ligger tettstedet Varhaug. Varhaug har rundt 3200 innbyggere og er kommunesenteret i Hå kommune. Tettstedet har sterke, kristne røtter, og bred aktivitet i det lokale menighetshuset. Likevel ønsker prosjektleder Oddmund Vagle og planteteamet å starte en misjonskirke nettopp her.

– Vi snakket ganske tidlig med de andre aktørene som driver med kristent arbeid på Varhaug. Da var det én som sa det så godt: «Det ser vi på som en annen båt på sjøen». Det er på en måte det vi tenker, at med flere plattformer, så er det flere som blir nådd, forteller Oddmund.

For også på steder med høy kirketetthet er det store behov.

– Det er ikke noe opposisjon, men vi ønsker å gjøre noe nytt. Vi ville ikke la det gå uten å prøve. Vi har hatt en god kirke, misjonshus og bedehus, og mange av oss har vokst opp i dette. Men vi tenker at det ikke er nok å vokse opp i det, det er jo mange som bor på Varhaug som vi håper å nå ut til.

Menighetsplantingen har allerede en god gjeng i «kjernen». Med et startteam på 11, pluss noen ektefeller og over 20 barn til sammen, så er plantingen allerede på størrelse med en liten menighet i vår sammenheng. Oddmund anslår at de er rundt en 20 barn og voksne i tillegg til dette med tilknytning til plantingen. De har samlinger to ganger i måneden, med annenhver søndag med gudstjeneste og sosiale sammenkomster. Følg gjerne Varhaug misjonskirke på www.facebook.com/varhaugmk.

Prosjektleder Oddmund Vagle kan kontaktes på post@bm-vagle.no

Se film fra Varhaug:

(Filmen kan lastes ned her)