Hender som holder jord med en plantespire

 PROSJEKTNR: 5100

Vekst 2020

Vekst 2020 er en konkretisering av vår visjon for tiåret 2010-2020, og handler om å vokse i bredde og i dybde. Vi ønsker at våre misjonskirker skal berøre enda flere mennesker, og at menighetene blir gode fellesskap der mennesker grunnfester og fordyper livet sitt i Gud. Vi ønsker å leve Jesus-sentrert i alt vi er og gjør i Misjonskirken Norge. Vi satser og på vekst i antall, og vil se flere misjonskirker i Norge. Derfor har vi som mål å plante tjue nye menigheter innen 2020, for å nå nye mennesker med evangeliet.

Les mer om Vekst-2020 satsingen her.

For å nå målene vi har satt oss i Vekst 2020 er det helt essensielt å støtte, utvikle og utruste den lokale menigheten. Med dette som bakgrunn har Misjonskirken Norge vedtatt fem felles satsingsområder: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. For hvert område utvikles det relevante ressurser og verktøy til hjelp for våre misjonskirker.

Ved å være Vekst-2020 giver er du med å bære hele vårt nasjonale fellesarbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder.

Givere til Vekst 2020 arbeidet får et nyhetsbrev tre ganger i året, med siste nytt fra våre nasjonale satsingsområder. Ønsker du også å få dette tilsendt på e-post kan du melde deg på til rachel@mknu.no.

Se også: Slik jobber vi nasjonalt

Link til giverside

Filmer fra vårt nasjonale arbeid:

(Filmene kan også lastes ned her fra vår Vimeo-kanal)