Velkommen til Vekstakademiet 2018!

Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, UNG-ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet 2018, i flotte omgivelser på Ansgarskolen i Kristiansand. 

Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, -unge og studentarbeid, til Vekstakademiet. Sammen ønsker vi å ta pulsen på menighetene og plantingene, og samtidig se fremover og stille spørsmålet: Hvilke prioriteringer skal og bør vi gjøre?

Se brosjyre for Vekstakademiet 2018. Kan også lastes ned via våre ressurssider.

Faglig undervisning

Ledere som har satt en ny retning i menighetsarbeid, inviteres til å utfordre oss på tydelig lederskap og prioriteringer.

Workshops/teamarbeid

Vekstakademiet er et læringsfellesskap, og det vil derfor være tid for samtale og prosessarbeid innad i lederteamene.

Inspirerende fellessamlinger

Hver dag vil vi ha fellessamlinger der vi inspirerer hverandre og søker Gud gjennom bibel, bønn og lovsang.

Sosiale møteplasser

Vi tror på styrken i fellesskapet og på gode pauser og lange sommerkvelder. Vekstakademiet vil være en god anledning til å bli kjent og knytte kontakter.

Dette er med andre ord en unik mulighet for lederskapene til å gjøre et dypdykk inn i sitt menighetsarbeid. Målet er at dette vil gi konkrete konsekvenser for hvordan menigheten prioriterer og disponerer tid og ressurser.

Spørsmål? Send e-post til naomi@mknu.no

HVORFOR OVERSKRIFTEN «FOR HANS HUS»?

Med utgangspunkt i historien om Jesus som reagerte på handelen på tempelplassen, ønsker vi å utfordre hverandre på tydelighet og prioriteringer i våre kirker. Er vi det vi er kalt til å være? Gjør vi det vi er kalt til å gjøre? Da disiplene så Jesu reaksjon på det som foregikk på tempelplassen, ble de minnet om teksten fra Salmene 69,10: ”Brennende iver for ditt hus har fortært meg.”

Hva er drivkraften bak vårt menighetsarbeid? Har vi en brennende iver for Hans hus?

Hva er Vekstakademiet? Vekstakademiet er en møteplass for motiverte menighetsledere og -lederskap. For mange vil det være nødvendig å ta fri fra jobb for å delta. Det vil derfor være avgjørende at menighetsstyrene og -ansatte tar samtalen seg i mellom tidlig, om dette er noe man ønsker å prioritere i fellesskap.