Vi publiserer her fortløpende bidragsytere til Vekstakademiet 2018: Talere, undervisere, musikere m.m.

Spørsmål? Send e-post til naomi@mknu.no

Amy Anderson

Spør Amy om hva hun har som visjon for liv og ledelse, og du vil få et kort svar: «One more!». Dette utadvendte blikket setter preg på hvordan man driver menighet og hvordan man lever livet. 

I flere år ledet Amy gudstjenesteproduksjonen i Eaglebrook Church i Minneapolis. Nå jobber hun for The Unstuck Group, som jobber med å hjelpe menigheter til vekst under mottoet: «Our mission is simple. We help churches get unstuck.»

Amy har en særegen evne til å engasjere tilhørerne slik at de får mot og lyst til å gjøre enda mer i tjenesten for Herren. Hennes prinsipielle og metodiske undervisning fører gjerne til at man får nye idéer, samtidig som man blir mer bevisst på hvorfor man gjør hva.

Truls Åkerlund

Truls har en egen evne til å utfordre tradisjonelle tankemønstre og stille utfordrende spørsmål. Han har en stor lidenskap for Kirken og et stort engasjement for at den skal gjøre det den er kalt til å gjøre. 

Truls er leder for menighetsplantingen SALT Skien, og er mye brukt som forkynner i ulike sammenhenger. Han har bakgrunn som journalist og lærer i videregående skole, og har skrevet tre bøker, sist “Feil fortelling fortalt”.

Truls er førsteamanuensis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi og har en PhD i organisasjonsledelse fra Regent University. Hans erfaring som faglærer i missiologi, menighetsveileder i Det norske Baptistsamfunn og menighetsplanter gjør at han underviser ut fra både et akademisk og praktisk perspektiv.

Mikael Hallenius

Mikael er kjent for sin radikale og lidenskaplige undervisning. I tillegg til å gi akdemisk og praktisk undervisning, har han fokusert på å la Den Hellige Ånd få rom til å betjene de han underviser.

Mikael og hans kone Agneta har plantet menigheter og er nå pastorer for menigheten Mötesplatsen, en voksende menighet i Örebro. Mikael har i mange år vært mentor og åndelige veileder for pastorer og ledere fra ulike kirkesammenhenger i Sverige.

Mikael har PhD i pedagogisk arbeid fra Umeå Universitet og er lektor i «Kyrko- och missionsstudier» ved Akademi för Lederskap och Teologi. Han underviser også på masterprogrammet «Master i ledelse og menighetsutvikling» ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Lars Råmunddal

Lars har tankevekkende og grundige budskap som det er vel verdt å lytte til. Med sin lange erfaring fra menighetsliv og kontakt med ledere i kirken, inspirerer han for nytt engasjement med sunnhet og perspektiver. 

Lars er dosent i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høyskole, med særlig kompetanse på kirkevekst, menighetsforståelse, kongregasjonalisme, evangelikal teologi og karismatikk. Han er også redaksjonell leder for «Skandinavisk Tidsskrift for Ledelse & Teologi» og har skrevet bøkene «Disippelliv», «Den tapte dimensjonen, åndskampen i et bibelsk perspektiv» og «Skjulte ressurser – om menighetens oppbygging, fornyelse og vekst».

Når? Morgensamlinger kl 8.30 
Tema? «Menigheten i apostlenes gjerninger»