Søster Annie Skaus Minnefond har til oppgave å videreføre søster Annies arbeid blant kinesere. Minnefondet skal fortrinnsvis yte økonomisk støtte til helsearbeid og sosiale aktiviteter, utdanning og evangelisering i Hong Kong, Kina og Det fjerne østen. Fondet har gjennom flere år støttet sosial og kirkelig virksomhet i Hong Kong og fastlands-Kina.

Søster Annie Skaus Minnefond er organisert som en stiftelse. Dette ble registrert i Stiftelsesregisteret den 19.02.2007.

Organisasjonsnummer: 990 843 368
Kontonummer: 3000 14 80851
Forretningsadresse: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo
Telefon: 23 32 57 50
Hjemmeside: www.mknu.no/annieskau-minnefond

Minnefondets styre
Fondet har to styremøter per år der søknader og rapporter behandles.
Styrets leder: Rita Nottveit
Styremedlemmer: Dag Andersen, Anne Brit Vegge Arlt og Helge Galdal.

Minnefondets daglig leder: Jon-Arne Hoppestad, e-post jon.arne@mknu.no
Minnefondets sekretær: Viggo Koch, e-post viggo.koch@mknu.no


Hvem var søster Annie? Les mer om Annie Skau Berntsen.