Om oss

Levende misjonskirker

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag og mange av våre 90 misjonskirker i byer, bygder og tettsteder i Norge, samler folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt over 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 400 med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 500 engasjert i frivillige arbeid. Rundt 6 000 barn og ungdom deltar i en lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er nylig startet eller i ferd med å etableres.

Mknu.no er felles hjemmeside for
Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Les mer om vår historie
og vårt verdigrunnlag her.

Om Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av om lag 90 menigheter, og er en menighetsbevegelse med fokus på misjon.

Organisasjonen arbeider på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Om Misjonskirken UNG

Misjonskirken UNG ble stiftet i 1912 og de lokale UNG-gruppenes arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. I 2016 var det 198 UNG-grupper og rundt 7000 medlemmer. Dette er grupper som babysang, søndagsskole, kor, ungdomsklubb, konfirmanter, studentarbeid og mye mer. Blant annet er det 17 speidergrupper, som tilhører Misjonskirken Speiderkorps, med i underkant av 700 speidere. Over 1500 barn og unge hvert år på ulike arrangementer og leirer.

Nyttige linker:

Misjonskirken UNG har et tredelt mål for å arbeidet:

  • Gjøre disipler. Vi ønsker å gjøre Jesus-relasjonen tydelig i barn og unges hverdagsliv.
  • Utvikle ledere: VI ønsker å engasjere og utruste unge mennesker til tjeneste og lederansvar i og utenfor menigheten.
  • Formidle evangeliet: Vi ønsker å inspirere og utruste unge mennesker til å formidle sin tro i ord og handling, nasjonalt og internasjonal.

Dette vil gjøre ved å ha fokus på enkeltmennesket, fremfor aktivitetene.

Misjonskirken UNGs visjon:
Vi vil se barn og unge for Kristus og menigheten.

Vekst 2020-satsingen er en konkretisering av vår visjon om enhet og menneskers frelse – for tiåret fra 2010 til og med år 2020.