Om oss

Levende misjonskirker

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag og mange av våre 91 misjonsmenigheter i byer, bygder og tettsteder i Norge, samler folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt om lag 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 700 med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 800 er engasjert i frivillige arbeid. Mange tusen barn og ungdom deltar i ei lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er nylig startet eller i ferd med å etableres.

Mknu.no er hjemmesiden
for Misjonskirken Norge.

Les mer om vår historie
og historiske personer her.

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av 91 menigheter (per 31.12.2019), og er en menighetsbevegelse i medlemsvekst med fokus på misjon.

Vi arbeider på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Misjonskirken UNG ble stiftet i 1912, og de lokale UNG-gruppenes arbeid er tilbud fra første leveårene til de unge tar steget inn i voksenlivet.

Misjonskirken UNG – nettside om organisasjonen >>