Om oss – hvem er vi?

Nettsiden er sist oppdatert 16.04.2024

Misjonskirken Norge (MKN) er et registrert kirkesamfunn i Norge med menigheter i store deler av landet. Vi er en menighetsbevegelse i medlemsvekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid.

Vårt nasjonale arbeid er å støtte, utvikle og utruste den lokale menigheten. Vi tilbyr ressurser, oppfølging av ledere og ansatte, verktøy for utvikling og nettverk for å starte nye menigheter. Vårt internasjonale arbeid skjer på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid. Dette skjer i nært samarbeid med våre internasjonale søsterkirker.

Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Misjonskirken Norge ønsker å være et åpent og transparent kirkesamfunn. Våre årsmeldinger og regnskap er tilgjengelig for alle, og vi arbeider for å ha en sunn økonomiforvaltning. Regnskapet for Misjonskirken Norge føres av Knif Regnskap AS. Revisor er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) i Kristiansand. MKN er godkjent organisasjon av Skatteetaten for skattefradrag for gaver. Konsernregnskapet består av morselskapet Misjonskirken Norge, Ansgarskolen AS og to internasjonale selskaper i Colombia og Hongkong. Vi mottar statlig støtte gjennom trossamfunnstilskudd og momsrefusjon. Misjonskirken Norge eier alle aksjene i Ansgarskolen AS, som har fire datterselskaper. Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge utgjør eiermøtet for Ansgarskolen AS.