Om oss

Levende misjonskirker

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag og mange av våre 91 misjonsmenigheter i byer, bygder og tettsteder i Norge, samler folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt om lag 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 700 med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 800 er engasjert i frivillige arbeid. Mange tusen barn og ungdom deltar i ei lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er nylig startet eller i ferd med å etableres.

Mknu.no er felles hjemmeside for
Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Les mer om vår historie
og historiske personer her.

Om Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av 91 menigheter (per 31.12.2019), og er en menighetsbevegelse i medlemsvekst med fokus på misjon.

Vi arbeider på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Om Misjonskirken UNG

Misjonskirken UNG ble stiftet i 1912 og de lokale UNG-gruppenes arbeid strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. Per 31.12.2019 var det 219 UNG-grupper og 5 983 medlemmer. Gruppene er forskjellige, alt fra babysang, søndagsskole og kor til ungdomsklubber, konfirmant- og studentarbeid – og mye mer. Over 1500 barn og unge hvert år på ulike arrangementer og leirer.

Misjonskirken Speiderkorps er en del av UNG, og per 31.12.2019 var det 686 speidermedlemmer.

Nyttige linker:

Misjonskirken UNG har et tredelt mål for å arbeidet:

  • Gjøre disipler. Vi ønsker å gjøre Jesus-relasjonen tydelig i barn og unges hverdagsliv.
  • Utvikle ledere: VI ønsker å engasjere og utruste unge mennesker til tjeneste og lederansvar i og utenfor menigheten.
  • Formidle evangeliet: Vi ønsker å inspirere og utruste unge mennesker til å formidle sin tro i ord og handling, nasjonalt og internasjonal.

Dette vil gjøre ved å ha fokus på enkeltmennesket, fremfor aktivitetene.

Misjonskirken UNGs visjon:
Vi vil se barn og unge for Kristus og menigheten.