Om oss – hvem er vi?

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag, og mange av våre menigheter i byer, bygder og tettsteder i Norge, inviterer folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt om lag 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 700 personer med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 800 er engasjert i frivillige arbeid. Mange tusen barn og ungdom deltar i ei lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er startet de siste årene eller i ferd med å etableres. Vi er et kirkefellesskap i vekst!

Hovedtall per 1.1.2023:

Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.547 medlemmer.

Kirkesamfunnet Misjonskirken Norge har 9.187 medlemmer og 84 menigheter.

Se mer statistikk på nettsiden mknu.no/statistikk >>

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av menigheter og foreninger i hele landet.  Vi er en menighetsbevegelse i medlemsvekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid. Vårt internasjonale arbeid skjer på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. I Norge satser vi særlig på menighetsutvikling og menighetsplanting.

Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.


Les mer om oss:


Skoleprosjekt?