Om oss – hvem er vi?

Med latter og energi tråkker småbarnsfamilier fra nabolaget inn den åpne døra. Frivillige er allerede i sving på kjøkkenet for å forberede dagens kirkekaffe. Sangerne er ferdig med lydsjekk, mens lederne i barnekirken rigger til i rommet ved siden av kirkesalen. Pastoren hilser på to eldre menn som har vært medlemmer i menigheten i mange år. 

Det er søndag, og mange av våre menigheter i byer, bygder og tettsteder i Norge, inviterer folk til gudstjeneste. Hver uke deltar det i gjennomsnitt om lag 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 700 personer med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 800 er engasjert i frivillige arbeid. Mange tusen barn og ungdom deltar i ei lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er startet de siste årene eller i ferd med å etableres. Vi er et kirkefellesskap i vekst!

Hovedtall per 1.1.2023:

Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.547 medlemmer.

Kirkesamfunnet Misjonskirken Norge har 9.187 medlemmer og 82 menigheter.

Se mer statistikk på nettsiden mknu.no/statistikk >>

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av menigheter i hele landet.  Vi er en menighetsbevegelse i medlemsvekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid. 

Vårt nasjonale arbeid er å støtte, utvikle og utruste den lokale menigheten. Vi tilbyr ressurser, oppfølging av ledere og ansatte, verktøy for utvikling og nettverk for å starte nye menigheter.

Vårt internasjonale arbeid skjer på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid. Dette skjer i nært samarbeid med våre internasjonale søsterkirker.

Misjonskirken Norge ble stiftet i 1884.

Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.


Les mer om oss:


Skoleprosjekt?