www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Misjonsbladet er utgitt siden 1904.

Misjonsbladet kan leses digitalt i fullformat på nettet.
Velg hvilket blad du vil lese fra 2018 og fram til i dag >>

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
Ansvarlig redaktør: Trond Filberg. M: 41228888

Utgivelser og frister

MISJONSBLADET 2024

Misjonsbladet nr. 1 utgis tirsdag 12. mars 2024 – uke 11

  • 30. januar: Frist for tips og saker til redaktøren post@misjonsbladet.no
  • 12. februar: Frist for levering av planlagt stoff, foto og materiell

MISJONSBLADET 2023

Misjonsbladet nr. 1 ble utgitt 15. mars 2023

Les bladet digitalt på nett her >>

Misjonsbladet nr. 2 ble utgitt 20. september 2023

Les bladet digitalt her >>

Misjonsbladet nr. 3 ble utgitt 5. desember 2023

Les bladet digitalt her >>

Abonnement

Vil du ha Misjonsbladet?

Velg mellom blad i posten eller digital versjon.

Enkelt skjema der du fyller ut dine opplysninger og krysser av for å få Misjonsbladet – klikk her >>

Misjonsbladet utgis både i trykket og digitalt format. Den trykte utgave sendes kun til adresser i Norge, til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. For personer som foretrekker en digital utgave eller bor i utlandet, får tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt.

Hva koster Misjonsbladet?

Bladet er i gratis for alle, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år. Vi purrer ikke på giroen. Foreslått beløp for abonnementsgave er 290 kroner for året 2023, men gavebeløpet er fritt. Abonnementsgaven kan innbetales direkte med kort eller vipps på Misjonsbladets giverside – klikk her.

Du kan gi abonnementsgaven nå til Misjonsbladet med Vipps og få skattefradrag. Skann QR koden med Vipps-appen eller klikk på QR-koden for å komme til giversiden.

Har du flyttet, fått ny adresse – eller vil bytte abonnement?

Vil du stoppe å få det trykte bladet og heller ha den digitale versjonen? Kanskje du har flyttet eller dere får to blader til samme hjem? Eller du vil avslutte abonnementet? Send oss gjerne en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse, til: post@misjonsbladet.no. Eller du kan ringe, så retter vi opp!

Hør Misjonsbladet!

Vi samarbeider med KABB så blinde og svaksynte kan høre hele Misjonsbladet. Les mer på KABBs nettside >>

Informasjon om bladet

Tips og saker til redaksjonen?

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer? Ring redaksjonen eller send en e-post post@misjonsbladet.no.

Trond Filberg er redaktør.

Nyhetssaker og «nytt om navn» kan publiseres både i bladet og på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Misjonsbladet utgis ikke så ofte, men vi publiserer fortløpende saker på www.misjonsnytt.no. Tips og stoff kan derfor bli publisert forløpende!

Gratulasjoner med omtale av jubilanter i vårt kirkesamfunn, har vi dessverre begrenset plass til å ta inn i bladet. Men vi har en egen nettside der gratulasjonshilsninger publiseres. Se mknu.no/gratulerer.

Minneord for personer i tjeneste i kirkesamfunnet tas inn i bladet, men i begrenset omfang. Ta gjerne kontakt med redaktøren for å avklare om det gis plass i bladet eller om det lages en nettsak.

Finn tidligere utgivelser av Misjonsbladet i pdf-format på mknu.no/ressurser

Alle nettartiklene og blogger – søk i mknu.no/nyhetsarkiv

Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet kan være støtteannonser eller profilannonser, stillingsutlysninger, salgsannonser eller annonser for konferanser. Priser justeres noe fra år til år. Stillingsutlysninger i misjonskirkene kan annonseres og gis rabatt på ordinære annonsepriser.

Ta kontakt med redaktør Trond for å avtale om innrykk av annonser.

Se annonseformater og gjeldene priser for 2023 (pdf-format) >>

STILLINGSTORGET

Se aktuelle utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesiden: mknu.no/ledige-stillinger >>