Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Frister og utgivelser

Misjonsbladet 2022

Nr. 1 – 2022 – les bladet her >>
15. mars – Utgivelsesdato

Nr. 2 – 2022 – les bladet her >> 
22. september – Utgivelsesdato

Nr. 3 – 2022:
6. desember – Utgivelsesdato
1. november – Frist for å levere redaksjonelt stoff, foto, annonser

Misjonsbladet kan leses i fullformat på nettet.
Klikk på bilde over og velg hvilket blad du vil lese.

Tips og saker til redaksjonen

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» kan publiseres både i bladet og på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Gratulasjoner, omtale av jubilanter og minneord av personer i vårt kirkesamfunn, har vi dessverre begrenset plass til å ta inn i bladet, men ta gjerne kontakt med redaktøren for å høre om dette gis plass i bladet eller på nettsiden www.misjonsnytt.no.

Redaktør: Trond Filberg
E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88


Abonnere? Vil du ha bladet?

Misjonsbladet utgis både i trykket og digitalt format. Den trykte utgave sendes kun til adresser i Norge, til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. For personer som heller foretrekker en digital utgave eller bor i utlandet, kan du få tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt.

Bladet er i gratis for alle, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år. Abonnementsgaven kan også innbetales direkte med kort eller vipps på denne giversiden – klikk her. Foreslått beløp for abonnementsgave er 290 kroner for året 2022, men gavebeløpet er fritt.

Har du flyttet? Vil du stoppe å få det trykte bladet og heller den digitale versjonen? Får dere to blader selv om dere har samme adresse? Send oss gjerne en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse, til: post@misjonsbladet.no. Så retter vi opp!


Hør lyden av bladet

Fra 2020 har Misjonsbladet samarbeid med KABB om å publisere hele innholdet av Misjonsbladet som lydfil. Dette er et gratis tilbud for synshemmede og personer med lesevansker. Etter registrering kan du lytte direkte på nettside, laste ned hele lydfilen eller få tilsendt lydfil for avspilling på egnet avspiller.

Lenke til KABBs nettside for å bestille Misjonsbladet som lydfil – klikk her. 


Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet kan være støtteannonser eller profilannonser, stillingsutlysninger, salgsannonser eller annonser for konferanser. Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med redaktør Trond for å avtale om innrykk.

Se formater og gjeldene priser 2022 (pdf-format) >>

Se for øvrig informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesiden: mknu.no/ledige-stillinger >>


Kontaktopplysninger:

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.