www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Misjonsbladet er utgitt siden 1904.

Misjonsbladet kan leses digitalt i fullformat på nettet.
Velg hvilket blad du vil lese fra 2018 og fram til i dag >>

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Utgivelser og frister

MISJONSBLADET 2023

Misjonsbladet nr. 2

Utgivelsesdato: 20. september 2023.

Frister: 

  • Tirsdag 5. juni: Tips og forslag til artikler, notiser og innhold til bladet.
  • Onsdag 16. august: Levere avtalte artikler og annonser.

Misjonsbladet nr. 3

Utgivelsesdato: 6. desember 2023.

Frister: 

  • Tirsdag 17. oktober: Tips for artikler, notiser og innhold til bladet
  • Onsdag 1. november: Levere avtalte artikler og annonser

Informasjon om bladet

Tips og saker til redaksjonen

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» kan publiseres både i bladet og på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg.

Gratulasjoner med omtale av jubilanter i vårt kirkesamfunn, har vi dessverre begrenset plass til å ta inn i bladet. Men vi har en egen nettside der gratulasjonshilsninger publiseres. Se mknu.no/gratulerer. Minneord for personer i tjeneste i kirkesamfunnet tas inn i bladet, men i begrenset omfang. Ta gjerne kontakt med redaktøren for å avklare om det gis plass i bladet eller om det lages en nettsak.

Ansvarlig redaktør: Trond Filberg (bildet)
E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88


Vil du ha Misjonsbladet?

Misjonsbladet utgis både i trykket og digitalt format. Den trykte utgave sendes kun til adresser i Norge, til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. For personer som heller foretrekker en digital utgave eller bor i utlandet, kan du få tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt.

Enkelt skjema der du fyller ut dine opplysninger og krysser av for å få Misjonsbladet – klikk her >>

Bladet er i gratis for alle, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år.

Abonnementsgaven kan også innbetales direkte med kort eller vipps på Misjonsbladets giverside – klikk her.

Du kan gi abonnementsgaven nå til Misjonsbladet med Vipps og få skattefradrag. Skann QR koden med Vipps-appen eller klikk på QR-koden for å komme til giversiden.

Foreslått beløp for abonnementsgave er 290 kroner for året 2023, men gavebeløpet er fritt.

Har du flyttet og fått ny adresse – eller vil bytte abonnement?

Vil du stoppe å få det trykte bladet og heller ha den digitale versjonen? Kanskje du har flyttet eller dere får to blader til samme hjem? Send oss gjerne en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse, til: post@misjonsbladet.no. Eller du kan ringe på telefonen, så retter vi opp!


Hør lyden av Misjonsbladet!

Siden 2020 samarbeider Misjonsbladet samarbeid med Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) så alle utgivelsene av bladet lages som lydfil. Dette er et tilbud for blinde, synshemmede og personer med lesevansker.

Etter registrering kan du lytte til alt innholdet i Misjonsbladet. Registrering og informasjon om dette finner du på vår nettside eller ta kontakt med KABB direkte på telefon 69 81 69 81.

Lenke til KABBs nettside for å bestille Misjonsbladet som lydfil – klikk her. 


Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet kan være støtteannonser eller profilannonser, stillingsutlysninger, salgsannonser eller annonser for konferanser. Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med redaktør Trond for å avtale om innrykk.

Se annonseformater og gjeldene priser for 2023 (pdf-format) >>


STILLINGSTORGET

Se informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesiden: mknu.no/ledige-stillinger >>

Stillinger i misjonskirkene kan også annonseres for i Misjonsbladet. Misjonskirker har interne annonsepriser. Ta kontakt med redaktør Trond for nærmere avtale.