Misjonsbladet – felles organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

Redaksjon:

Ansvarlig redaktør: Trond Filberg. E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88
Redaksjonssekretær: Rachel E. Olsen. E-post: rachel@mknu.no – Telefon: 975 85 454

Frister og utgivelser 2020

Misjonsbladet nr. 1 – utgis 10. mai 2020. Frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster er 1. april.

Misjonsbladet nr. 2 – utgis 7. september 2020. Frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster er 10. august.

Misjonsbladet nr. 3 – utgis 1. desember 2020. Frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster er 2. november

Link til å lese bladet online på issuu.no

Misjonsbladet kan leses i fullformat på nettet.
Klikk på bilde over og velg hvilket blad du vil lese.

Tips oss!

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» publiseres i hovedsak på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Vi ønsker velkommen gratulasjoner og omtale av jubilanter som har eller er engasjert i vårt kirkesamfunn (maksimalt 60 ord).

Abonnere?

Misjonsbladets trykte utgave sendes fritt til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. Bladet er i gratis, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år.  Vil du ha det trykte bladet i posten? Har du flyttet eller vil stoppe å få det trykte bladet? Send oss en e-post med navn og fullstendig adresse.

Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet er delt i støtteannonser eller profilannonser (stillingsutlysninger, konferanser). Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med Trond for å avtale om innrykk og få gjeldene priser. Se for øvrig informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesidene.

Kontaktopplysninger:
E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo


Finn tidligere utgivelser i pdf-format her: mknu.no/ressurser.