Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Misjonsbladet er utgitt siden 1904.

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
Ansvarlig redaktør: Trond Filberg. M: 41228888

Utgivelser og frister

MISJONSBLADET 2024

Misjonsbladet nr. 1 utgitt 12. mars 2024 – uke 11

Misjonsbladet nr. 2 utgis 24. september 2024.

  • 7. august: Frist for tips og aktuelle saker til redaktøren, bestille annonseplass.
  • 19. august: Frist for levering av planlagt stoff, foto, annonser og materiell.

Misjonsbladet nr. 3 utgis 3. desember 2024.

  • 23. oktober: Frist for tips om aktuelle saker til redaktøren, bestille annonseplass.
  • 28. oktober: Frist for levering av planlagt stoff, foto, annonser og materiell.

Abonnement

Vil du ha Misjonsbladet?

Velg mellom blad i posten eller digital versjon.

Enkelt skjema der du fyller ut dine opplysninger og krysser av for å få Misjonsbladet – klikk her >>

Misjonsbladet utgis både i trykket og digitalt format. Den trykte utgave sendes kun til adresser i Norge, til misjonskirkenes medlemmer, venner og interesserte. For personer som foretrekker en digital utgave eller bor i utlandet, får tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt.

Hva koster Misjonsbladet?

Bladet er i gratis for alle, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år. Vi purrer ikke på giroen. Foreslått beløp for abonnementsgave er 290 kroner for året 2024, men gavebeløpet er fritt. Abonnementsgaven kan innbetales direkte med kort eller vipps på Misjonsbladets giverside – klikk her.

Du kan gi abonnementsgaven nå til Misjonsbladet med Vipps og få skattefradrag. Skann QR koden med Vipps-appen eller klikk på QR-koden for å komme til giversiden.

Har du flyttet, fått ny adresse – eller vil bytte abonnement?

Vil du stoppe å få det trykte bladet og heller ha den digitale versjonen? Kanskje du har flyttet eller dere får to blader til samme hjem? Eller du vil avslutte abonnementet? Send oss gjerne en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse, til: post@misjonsbladet.no. Eller du kan ringe, så retter vi opp!

Hør Misjonsbladet!

Vi samarbeider med KABB så blinde og svaksynte kan høre hele Misjonsbladet. Les mer på KABBs nettside >>

Stoff til bladet

Tips og saker til redaksjonen?

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer? Ring redaksjonen eller send en e-post post@misjonsbladet.no.

Trond Filberg er redaktør.

Nyhetssaker og «nytt om navn» kan publiseres både i bladet og på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Misjonsbladet utgis ikke så ofte, men vi publiserer fortløpende saker på www.misjonsnytt.no. Tips og stoff kan derfor bli publisert forløpende!

Gratulasjoner med omtale av jubilanter i vårt kirkesamfunn, har vi dessverre begrenset plass til å ta inn i bladet. Men vi har en egen nettside der gratulasjonshilsninger publiseres. Se mknu.no/gratulerer.

Minneord for personer i tjeneste i kirkesamfunnet tas inn i bladet, men i begrenset omfang. Ta gjerne kontakt med redaktøren for å avklare om det gis plass i bladet eller om det lages en nettsak.

Finn tidligere utgivelser av Misjonsbladet i pdf-format på mknu.no/ressurser

Alle nettartiklene og blogger – søk i mknu.no/nyhetsarkiv

Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet kan være støtteannonser eller profilannonser, stillingsutlysninger, salgsannonser eller annonser for konferanser. Priser justeres noe fra år til år. Stillingsutlysninger i misjonskirkene kan annonseres i bladet og gis rabatt på ordinære annonsepriser.

Ta kontakt med redaktør Trond for å avtale om innrykk av annonser.

Se annonseformater og gjeldene priser for 2024 (pdf-format) >>