Misjonsbladet – felles organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

MISJONSBLADET NR 2 – 2020 | ÅRGANG 117 | LES BLADET DIGITALT – KLIKK HER.

Redaksjon:

Ansvarlig redaktør: Trond Filberg. E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88
Redaksjonssekretær: Rachel E. Olsen. E-post: rachel@mknu.no – Telefon: 975 85 454

Frister og utgivelser 2020

Misjonsbladet nr. 3 – utgis 2. desember 2020. Frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster er 2. november

Link til å lese bladet online på issuu.no

Misjonsbladet kan leses i fullformat på nettet.
Klikk på bilde over og velg hvilket blad du vil lese.

Tips oss!

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» publiseres i hovedsak på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Vi ønsker velkommen gratulasjoner og omtale av jubilanter som har eller er engasjert i vårt kirkesamfunn (maksimalt 60 ord).

Abonnere?

Misjonsbladets trykte utgave sendes fritt til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. Eller du kan få tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt. Bladet er i gratis, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år. Gaven kan også innbetales direkte emd kort eller vipps på denne giversiden – klikk her. Foreslått beløp for abonnementsgave er 295 kroner for året 2020, men gavebeløpet er fritt.

Vil du ha bladet i posten? Eller har du flyttet eller vil stoppe å få det trykte bladet og heller den digitale versjonen? Send oss en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse: post@misjonsbladet.no.

Hør lyden av bladet

Fra 2020 har Misjonsbladet samarbeid med KABB om å publisere hele innholdet av Misjonsbladet som lydfil. Dette er et gratis tilbud for synshemmede og personer med lesevansker. Etter registrering kan du lytte direkte på nettside, laste ned hele lydfilen eller få tilsendt lydfil for avspilling på egnet avspiller.

Lenke til KABBs nettside for å bestille Misjonsbladet som lydfil – klikk her. 

Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet er delt i støtteannonser eller profilannonser (stillingsutlysninger, konferanser). Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med Trond for å avtale om innrykk og få gjeldene priser. Se for øvrig informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesidene.

Kontaktopplysninger:

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo


Finn tidligere utgivelser i pdf-format her: mknu.no/ressurser.