www.misjonsbladet.no

Misjonsbladet er hovedorganet for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Misjonsbladet er utgitt siden 1904.

Misjonsbladet kan leses digitalt i fullformat på nettet.
Velg hvilket blad du vil lese fra 2018 og fram til i dag >>

E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Utgivelser og frister

Misjonsbladet 2023

Nr. 1 – 2023 – utgitt 10.-15. mars 2023

Bladet kan du lese på nett her eller klikk på forsidebildet av bladet i menyen >>

Nr. 2 – 2023
Utgivelsesdato: 19. september 2023. Frist for levere innhold og annonser: onsdag 23. august.

Nr. 3 – 2023
Utgivelsesdato: 5. desember 2023. Frist for levere innhold og annonser: onsdag 8. november.

ANNONSE

Informasjon om bladet

Tips og saker til redaksjonen

Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» kan publiseres både i bladet og på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg.

Gratulasjoner med omtale av jubilanter i vårt kirkesamfunn, har vi dessverre begrenset plass til å ta inn i bladet. Men vi har en egen nettside der gratulasjonshilsninger publiseres. Se mknu.no/gratulerer. Minneord for personer i tjeneste i kirkesamfunnet tas inn i bladet, men i begrenset omfang. Ta gjerne kontakt med redaktøren for å avklare om det gis plass i bladet eller om det lages en nettsak.

Ansvarlig redaktør: Trond Filberg (bildet)
E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88


Vil du ha Misjonsbladet?

Misjonsbladet utgis både i trykket og digitalt format. Den trykte utgave sendes kun til adresser i Norge, til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. For personer som heller foretrekker en digital utgave eller bor i utlandet, kan du få tilsendt en e-post med lenke til den digitale utgaven når nytt blad er utgitt.

Enkelt skjema der du fyller ut dine opplysninger og krysser av for å få Misjonsbladet – klikk her >>

Bladet er i gratis for alle, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år. Abonnementsgaven kan også innbetales direkte med kort eller vipps på denne giversiden – klikk her. Foreslått beløp for abonnementsgave er 290 kroner for året 2022, men gavebeløpet er fritt.

Har du flyttet? Vil du stoppe å få det trykte bladet og heller den digitale versjonen? Får dere to blader selv om dere har samme adresse? Send oss gjerne en e-post med ditt navn, fullstendig adresse og e-postadresse, til: post@misjonsbladet.no. Så retter vi opp!


Hør lyden av bladet

Fra 2020 har Misjonsbladet samarbeid med KABB om å publisere hele innholdet av Misjonsbladet som lydfil. Dette er et gratis tilbud for synshemmede og personer med lesevansker. Etter registrering kan du lytte direkte på nettside, laste ned hele lydfilen eller få tilsendt lydfil for avspilling på egnet avspiller.

Lenke til KABBs nettside for å bestille Misjonsbladet som lydfil – klikk her. 


Annonsere?

Annonsering i Misjonsbladet kan være støtteannonser eller profilannonser, stillingsutlysninger, salgsannonser eller annonser for konferanser. Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med redaktør Trond for å avtale om innrykk.

Se annonseformater og gjeldene priser for 2023 (pdf-format) >>


STILLINGSTORGET

Se informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesiden: mknu.no/ledige-stillinger >>

Stillinger i misjonskirkene kan også annonseres for i Misjonsbladet. Misjonskirker har interne annonsepriser. Ta kontakt med redaktør Trond for nærmere avtale.