Vi er et kirkesamfunn i bevegelse, som deler tro,

sender ut arbeidere og planter nye menigheter

Jeg vil bli fastgiver
til Takk & Pris!

Gi drømmene en
ny sjanse – bli fadder!

Gi en gave!

Se mknu.no/giverinformasjon for temaer som innsamling, skattefradrag,
testamentariske gaver og menighetens givertjeneste