Misjon: Å bringe Guds rike til verden

  • Ved å bli fastgiver til Takk & Pris, går din gave der den trengs mest, nasjonalt og internasjonalt.

  • Det unike ved Takk & Pris er at 20 prosent av gaven går til utadrettet arbeid i din menighet!*

  • Du får jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer fra våre nasjonale og internasjonale prosjekter, så du kan følge med på hva du er med å bidra til i fellesarbeidet.

Lenke til giverside

→ Bli fadder: mknu.no/fadder

→ Gi til Misjonskirken Norge, UNG eller et prosjekt: mknu.no/giverinformasjon

*Du velger selv hvilke menighet dine 20 prosent skal gå til. Dersom du ikke har en lokalmenighet, kan du gjerne velge en av våre planteprosjekter. Pengene utbetales samlet til menigheten en gang i året, med oppfordring til bruk i utadrettet arbeid. Les mer i brosjyren her.