Øyvind Haraldseid

Generalsekretær
Telefon: 909 49 782
E-post: oyvind.haraldseid@mknu.no

Blogg av Øyvind Haraldseid

Pressefoto 1 nedlasting

Yngve H. Brosstad
Administrasjonsleder
Telefon: 991 65 878
E-post: yngve@mknu.no

Trond Filberg
Kommunikasjonsleder / redaktør
Telefon: 41 22 88 88
E-post: trond@mknu.no

Rachel E. Olsen
Prosjektleder innsamling / redaksjonssekretær
Telefon: 975 85 454
E-post: rachel@mknu.no

.

Marit E.Hübenbecher
Økonomikonsulent
Telefon: 922 27 679
E-post: marit@mknu.no

Kikki Jernsletten 
Arkivleder – Historisk arkivsenter
Telefon: 938 12 855
E-post: arkiv@mknu.no

www.misjonshistorie.no

Foto av Tor Marius Langås.

Tor Marius Langås
Festivalsjef Liv & Vekst sommerfestival
Telefon: 477 54 990
E-post: tor.marius@mknu.no

Torben M. Joswig
Leder Nasjonal avdeling
Telefon: 916 09 064
E-post: torben@mknu.no

Stein Bjørkholt
Menighetsrådgiver
Telefon: 482 54 662
E-post: stein@mknu.no

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
Menighetsrådgiver
Telefon: 908 23 902
E-post: anne.margrethe@mknu.no

Kjell Birkeland
Menighetsrådgiver
Telefon: 906 40 784
E-post: kjell@mknu.no

Markus Kvavik
Menighetsplantingskonsulent
Telefon: 988 23 855
E-post: markus@mknu.no

Anne Hansli
Rådgiver for menighetsplanting
og administrasjonskonsulent
Telefon: 913 12 754
E-post: anne.hansli@mknu.no

Jon-Arne Hoppestad
Leder Internasjonal avdeling
Telefon: 951 57 977
E-post: jon-arne@mknu.no

Øyvind Slåtta
Rådgiver for misjon
Telefon: 915 87 629
E-post: oyvind.slatta@mknu.no

Naomi Curwen
Misjonskonsulent
Telefon: 928 84 537
E-post: naomi@mknu.no 

Jens Kåre Lindal
Prosjektkonsulent Romania
Telefon: 971 90 128
jens.kare@vagsbygdmisjonskirke.no

Odd Bjørge Risanger
Prosjektkonsulent Colombia
Telefon: 41 55 80 76
E-post: obr@pactonor.org