Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 17.2.2021

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Skien misjonskirke har fra høsten 1,7 årsverk ledige innenfor omsorg, diakoni, ungdom og musikk. I stedet for utlysninger inviterer de til en presentasjon for rekruttering. Dette skjer på Zoom onsdag 10. mars kl. 20.00. Les mer og delta – klikk her.

Søgne misjonskirke søker ungdomspastor/-leder i inntil 100% fast stilling. Tiltredelse fra 1. august. Les hele utlysningen her (pdf). Søknadsfrist: 15. mars. Menighetens nettside – klikk her.

Haugesund nordre misjonskirke søker pastor med fokus på barn og unge, i fast stilling 100%. Søknadsfrist: 6. april. Les hele utlysningen – klikk her. Menighetens nettside nordre.no.

Oslo misjonskirke Betlehem ønsker å ansette en eller flere som skal jobbe med ungdommene. Ansettelse fra august eller tidligere. Ta kontakt hvis interesse. Les mer om dette på nettsiden til OmB – klikk her.

Froland misjonskirke søker ungdomsarbeider i 40% stilling. Søknadsfrist snarest. Les utlysningen her (pdf). Menighetens nettside – klikk her.

Flekkerøy misjonskirke søker barne- og familiearbeider/-pastor, i fast 60% stilling. Søknadsfrist er snarest. Utlyst desember 2020. Les utlysningen på Finn.no – klikk her.  Menighetens nettside – klikk her.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand.

Ansgar høyskole søker informasjonsrådgiver i inntil 100% stilling. Les hele utlysningen på skolens nettside – klikk her. Søknadsfrist er 15. mars. Tiltredelse: 1. juni eller etter avtale.

Ansgar bibelskole:
Utlyste stillinger. Bibelskolens nettside her.