Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

  • Misjonskirken Follow i Oppegård kommune, søker pastor i nyopprettet stilling, 60%. Se hele utlysningen her.
  • Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende og lederskapet kan kontaktes – kontaktinfo.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Se ev. utlysninger direkte på nettsidene: