Utlysning av ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

På denne nettsiden har vi et stillingstorg med oversikt på de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne nettsiden, tar du kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningen er gratis. Utlysningene fjernes når søknadsfristen er gått ut. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 21.09.2023

Misjonskirkene

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:


HOVEDPASTORER:

Misjonskirken Notodden søker pastor. Søknader behandles fortløpende. Utlyst første gang 7. juni.

Arna misjonsmenighet søker hovedpastor i full stilling. Søknader vurderes fortløpende.

ANDRE STILLINGER I MISJONSKIRKENE:

Porsgrunn misjonskirke søker en ungdomsarbeider i 20 % stilling. Utlyst 25. august. Søknader vurderes fortløpende.

Askøy misjonskirke søker ungdomsarbeider i 20 % stilling. Ta kontakt og send søknad til askoymisjonskirke@gmail.com

Misjonskirken Notodden søker barne-, ungdoms- og familiearbeider.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:


Ingen utlysninger for tiden.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand