Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

  • Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende og lederskapet kan kontaktes – kontaktinfo.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Ansgar høyskole har utlyst 4 stillinger med søknadsfrister 17. februar og 1. mars.

Se utlysningene på skolens nettside her.