Utlysning av ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

På denne nettsiden har vi et stillingstorg med oversikt på de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne nettsiden, tar du kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningen er gratis. Utlysningene fjernes når søknadsfristen er gått ut. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 05.01.2023

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand

Ansgarskolen søker ny rektor. Skolens nåværende rektor avslutter sitt åremål 31. desember 2023, og Ansgarskolen har derfor en spennende lederstilling ledig fra 1. januar 2024. Søknadsfrist er 31. januar 2023.

Se hele utlysningen her >>

Ansgar høyskole – se skolens nettside for ledige stillinger – klikk her.

Ansgar bibelskole – utlyste stillinger. Bibelskolens nettside her.

Misjonskirkene

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:


Misjonskirken Betel Mjøndalen søker ny barne- og ungdomspastor i 30 % stilling, med mulighet for å utvide. Søknadsfrist er 12. februar.

Lista misjonskirke søker ny ungdomsarbeider/pastor i 30-70 % stilling. Søknader behandles fortløpende. Utlysningen publisert 19.12.2022.

Arna misjonsmenighet søker hovedpastor i full stilling. Søknader vurderes fortløpende.

Misjonskirken Follow i Oppegård, søker ny hovedpastor (75-100 %). Søknader mottas fortløpende.

Froland misjonskirke søker etter ungdomsarbeider (minst 50 %, mulig større). Oppdatert utlysning 15. august. Søknadsfrist snarest.

Kristiansand Misjonskirke Salem søker ny hovedpastor i inntil 100 % fast stilling. Søknader ønskes velkommen fortløpende.

Misjonskirken Kråkstad søker etter hovedpastor. Søknader behandles fortløpende.

Misjonskirken Notodden søker barne-, ungdoms- og familiearbeider.

Haugesund misjonskirke søker ungdomspastor, utgangspunktet i 50 prosent stilling.

Misjonskirken Oslo Syd søker administrasjonsmedarbeider, 20% stilling. Søknader behandles fortløpende.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:


Ingen utlyste stillinger for tiden.