Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

  • Frimisjonen i Tromsø søker pastor i inntil 100% stilling, med hovedfokus på ungdommer og studenter. ønsket tiltredelse fra august 2019. Søknadsfrist er 15. mai. Les hele utlysningen her.
  • Misjonskirken Nesodden søker etter barne- og familiemedarbeider i 30% stilling fra høsten 2019. Se hele utlysningen her (pdf).
  • Gjerpen misjonskirke søker etter ungdomspastor/arbeider i minimum 50% stilling. Søknadsfrist er 15. mai. Se full utlysning her (pdf).
  • Larvik misjonskirke søker etter barne- og ungdomsarbeider i inntil 50% stilling. Interesserte kan kontakte Marcus Wallin. Se full utlysning her (pdf).
  • Torridal misjonskirke ønsker å ansette pastor i en deltidsstilling, med tiltredelse fra 2019. Søknadsfrist er 29. april. Se utlysningen – last ned pdf.
  • Varhaug er et nasjonalt planteprosjekt som nå er på vei til å bli en menighet. De søker nå å ansette en pastor i 60% stilling fra høsten 2019. Søknadsfrist: 1. mai. Les hele utlysningen – last ned pdf.
  • Fevik misjonskirke søker etter ny hovedpastor i 50% stilling. Styreleder kan kontaktes på e-post toreabra@hotmail.com.
  • Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende og Lederskapet kan kontaktes – kontaktinfo.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Vi har ingen utlysninger for tiden.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Se ev. utlysninger direkte på nettsidene: