Stillingstorget – ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 29.11.2021

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:


Misjonskirken Norge søker innsamlingsleder.

Kontaktperson og søknader sendes generalsekretær Øyvind Haraldseid. 

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Misjonskirken Kråkstad søker etter pastor/ungdomsarbeider. Nåværende ungdomsarbeider skal studere videre fra sommeren 2022, og nåværende pastor går av med pensjon i januar 2023. Menigheten søker derfor ny(e) medarbeider(e), enten en ungdomsarbeider (30-40%) og en pastor (60-70 %), eller så kan dette være samme stilling, som pastor (100 %). Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Misjonskirken Drammen søker etter pastor i 100 % stilling. Søknadsfrist: 9. desember.

Farsund misjonskirke søker etter pastor i inntil full stilling, med tiltredelse fra januar 2022.

Misjonskirken Oslo Syd søker administrasjonsmedarbeider, 20% stilling. Søknader behandles fortløpende.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand.

Ansgar høyskole søker medarbeider i en nyopprettet stilling som informasjonsrådgiver og samfunnskontakt i inntil 100 % stilling. Tiltredelse 1. januar 2022 eller etter avtale.

Se hele utlysningen – klikk her >>