Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Guds Menighet Vegårshei søker etter hovedpastor, 100% stilling. Søknadsfrist: 1. mai. Les utlysningen her (pdf) – eller se utlysning på nettsiden her. Dagens hovedpastor, Svein Flaten, vil fra høsten 2020 reise ut som misjonær til Colombia for Misjonskirken Norge.

Lista misjonskirke søker etter ny hovedpastor, 100% stilling. Les utlysningen her (pdf) – eller se nettsiden til menigheten her. 

Søgne misjonskirke søker etter personer i to stillinger, med søknadsfrist 20. april:

Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende og lederskapet kan kontaktes – kontaktinfo.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Ansgar bibelskole: Ledig stilling som elevpastor og bibelskolelærer (50%). Søknadsfrist: 20. april. Tiltredelse 1. august 2020. Se hele utlysningen på bibelskolens nettside her.

Ansgar høyskole: Utlysninger finner du på skolens nettside her.