Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 30.4.2021

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Vågsbygd misjonskirke søker etter ungdomsarbeider i 20% stilling. Søknadsfrist er 27. mai. Oppstart fra august 2021. Se hele utlysningen – klikk her. Menighetens nettside her.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand.

Ansgar høyskole – se skolens nettside – klikk her.

Utlysning april: Ansgar høyskole har ledig stilling fast stilling i teologi – førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor. Søknadsfrist 9. mai. Tiltredelse 1. august. Se hele utlysningen – klikk her.

Ansgar bibelskole:
Utlyste stillinger. Bibelskolens nettside her.