Utlysning av ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

På denne nettsiden har vi et stillingstorg med oversikt på de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne nettsiden, tar du kontakt med kommunikasjonsleder Trond.  Utlysningstekster i pdf-format som skal publiseres, må være ferdig utformet ved levering. Vi anbefaler at menighetene har hele utlysningen publisert på egen nettside, og at det kan lenkes til den nettsiden. Utlysninger på Stillingstorget er gratis. Utlysningene fjernes automatisk når søknadsfristen er gått ut. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med Trond for avtale om størrelse og pris. Utlysninger i bladet er betalt annonseplass.

Nettsiden er oppdatert 26.06.2024

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:


Misjonskirken Norge søker kommunikasjonskonsulenter.

Se hele utlysningen >>

Misjonskirkene

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:


HOVEDPASTORER – MEDPASTORER:

Varhaug misjonskirke søker hovedpastor

Bjølsen misjonskirke søker hovedpastor

Misjonskirken Lyngdal søker ny hovedpastor

Lista misjonskirke søker ny hovedpastor

ANDRE STILLINGER I MISJONSKIRKENE:

Oslo misjonskirke Betlehem søker å ansette ungdomsarbeider. Stillingen er et 60 % engasjement til juni 2025, og stillingen kan gjerne deles av to personer. Søknadsfrist: søknader vurderes fortløpende.

Stjørdal misjonskirke søker en barneleder i deltidsstilling. Utlyst februar 2024.

Askøy misjonskirke søker ungdomsarbeider i 20 % stilling. Ta kontakt og send søknad til askoymisjonskirke@gmail.com

Misjonskirken Notodden søker barne-, ungdoms- og familiearbeider.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen, Kristiansand

Nye regler fra 1. juli 2024 om arbeidsavtaler

Det er verdt å merke seg at fra 1. juli 2024 er det nye krav til innholdet i arbeidsavtalene som arbeidsgivere skriver med alle nye arbeidstakere. Kravene gjelder blant annet varighet av prøvetid, arbeidssted, arbeidstid, rett til kompetanseutvikling og prosessen for oppsigelser. Arbeidstakere som er ansatt før 1. juli, kan be om at arbeidsavtalen (kontrakten) oppdateres med de nye kravene.

Les mer på organisasjonenes nettsider om dette:

Det kan også være nyttig å sette seg inn i «Hjemmekontorforskriften» som trådte i kraft 1. juli 2022. Der forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor. Les mer om krav ved hjemmekontor: