Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Nettsiden er oppdatert 28.05.2020

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Porsgrunn misjonskirke har ledig stilling som barne- og familiekoordinator, ungdomsarbeider samt administrasjonsarbeider i inntil 100% stilling. Se utlysningen her på menighetens nettside – klikk her.

Larvik misjonskirke søker etter barne- og ungdomsarbeider i inntil 40% stilling fra høsten 2020. Se utlysningen (pdf) klikk her – og menighetens nettside – klikk her. 

Lista misjonskirke søker etter ny hovedpastor, 100% stilling. Les utlysningen her (pdf) – eller se nettsiden til menigheten her. 

Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende og lederskapet kan kontaktes – kontaktinfo.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Ansgar bibelskole: For tiden ingen utlyste stillinger. Bibelskolens nettside her.

Ansgar høyskole: Utlysninger finner du på skolens nettside her.