Ledige stillinger i misjonskirkene, Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Her annonseres de til enhver tid ledige stillingene. Siden oppdateres fortløpende. For publisering av utlysning på denne hjemmesiden, tar man kontakt med kommunikasjonstjenesten.  Utlysningen er gratis. For utlysning i Misjonsbladet tar man kontakt med redaktøren. Utlysningen regnes da som betalt stillingsannonse.

Ledige stillinger utlyst i misjonskirkene – menighetene:

Menighetsplanten Hellemyr misjonskirke søker etter ungdomsarbeider/-pastor i 20% stilling.  Se utlysning her. (Publisert 14.3.2018)

Mjøndalen Betel Misjonskirke utlyser til sammen inntil 150% stilling, både hovedpastor og barne- og familiearbeider.
Søknadsfrist: 16. april. Se utlysningen her.  (Publisert 08.03.2018)

Stjørdal misjonskirke søker etter pastor på heltid. De oppfordrer unge kandidater til å søke. Søknader mottas fortløpende. Se utlysning.

Askøy misjonskirke har utlyst pastorstilling i 50 % stilling.
Søknadsfristen er 1. mai 2018. Se hele utlysningen her.

Frimisjonen Tromsø søker ungdomsarbeider i inntil 30% stilling og barnearbeider i inntil 30% stilling fra 15. august 2018. Stillingene kan kombineres. Søknadsfrist: 15. mai. Utlysningstekstene for stillingene her.

Ledige stillinger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG:

Misjonskirken Norge tilbyr frivillig tjeneste er for deg mellom 18 og 25 år. Du kan være ettåring i Colombia, eller delta på korttidstjeneste i Kongo eller Hong Kong. Søknadsfrist 20. april. Les mer om mulighetene.

Ledige stillinger ved Ansgarskolen

Lenke til utlysninger ved Ansgar Bibelskole.