Misjonskirken Norge er, i samarbeid med Luther forlag, utgiver av bøkene om Emosjonelt sunn åndelighet.

Hvorfor er disse bøkene viktige? Svaret er sammensatt og mangfoldig, men kanskje kan det enkelt sies slik: Når vi overser følelsene våre, snur vi ryggen til virkeligheten; når vi lytter til følelsene våre, føres vi inn i virkeligheten. Og virkeligheten er der vi møter Gud.

Dette handler om et dypere åndelig liv, kontakten med egen menneskelighet og en levende Guds-relasjon som vi kanskje ikke har tenkt på fra før – og som kan være forvandlende for vår livsreise.

Bøkene

UNDER OVERFLATEN – Emosjonelt sunn åndelighet. Dette er en bok som ser på sammenhengen mellom vår åndelighet og menneskelighet – og ser dette som integrert i det modne mennesket.

På forsiden av den originale engelske versjonen av boka utfordres vi: Det er umulig å bli åndelig moden, dersom du forblir emosjonelt umoden. På tysk er bokas tittel blitt Troskjemper og sjeledverger. Begge setningene uttrykker faren for å mangle sammenhengen mellom den menneskelige modningen på den ene siden, og det åndelige uttrykket på den andre.

De siste tiårene har vi fått stadig mer språk for det troende menneskets sammensatte virkelighet. UNDER OVERFLATEN er et viktig bidrag inn i denne samtalen om balansert åndelighet.

PULS – Emosjonelt sunn åndelighet er en hjelper til den daglige bønnerytmen, med tekst og veiledning for to daglige bønnetider i en 40-dagers periode.

Bøkene er anbefalt brukt sammen. Andaktsboka er inndelt i åtte hovedkapitler, med tema som samsvarer med hovedbokens utfordrende og utdypende kapitler.

Om forfatteren

Peter Scazzero er grunnleggeren av den multietniske menigheten New Life Fellowship Church i Queens, New York. Han er forfatter av bøkene Emotionally Healthy Leader, Emotionally Healthy Church, og PULS – Emosjonelt sunn åndelighet. Peter og kona Geri er grunnlegger av Emotionally Healthy Spirituality, og deres mål er å utruste dagens menigheter til et disippelliv som forvandler liv på dypet.

Forfatteren skriver denne boka ut fra sitt liv, sine erfaringer, og fra møter med både akademikere og uutdannede. Han har selv en Masters of Divinity (teologisk mastergrad) og har en treårig Doctor of Ministry innen ekteskap og familie.

Les gjerne mer på www.emotionallyhealthy.org.

Spørsmål?

KONTAKTPERSON:

Anne Margrethe Mandt-Andfindsen
E-post: post@emosjoneltsunn.no