Vi gratulerer!

Misjonkirken Norge gratulerer med dagen til personer som har vært eller er ansatt i menigheter eller sentralt – eller vært engasjert med nasjonale verv eller oppgaver i et større omfang i vårt kirkesamfunn.

Denne gratulasjonssiden er utfyllende til kortere gratulasjoner som står i Misjonsbladet. Tips og omtaler kan sendes til Misjonsbladets redaktør, minst en uke før selve fødselsdagen. Dager som gis plass er 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år – og hvert femte år etter dette. En gratulasjonsomtale bør ikke overstige 200-230 ord. Nettsiden oppdateres jevnlig, og gratulasjonshilsener vil være publisert her om lag ett års tid.

Nettsiden redigeres av redaktør Trond Filberg, trond@mknu.no. Sist oppdatert 06.12.2022.

Gratulasjoner 2022

Svenn Otto Ansgar Brechan. (Foto: Lasse Eid)

Gratulerer med 80 år!

Svenn Otto Ansgar Brechan fyller 80 år søndag 11. desember 2022!

Han er tidligere forlagssjef i Ansgar forlag og Atheneum forlag. Han gikk det første kullet på Ansgar bibelskole i 1959, og reiste deretter som evangelist. Han ble  engasjert av Misjonskirken UNG til barne- og ungdomsvirksomhet i Stryn, og fortsatte med teologiske studier. Dette kombinerte han med restaureringsarbeider på Rena Misjonshus, før han ble tilsatt som landets yngste dissenterforstander med Rena og Trysil som virkefelt. Etter et par år ble han kalt til Skotfoss i Skien, hvor han i tillegg til pastortjenesten også ble ungdomssekretær for alle menighetene i sør. Han frilanset samtidig i Varden og Telemark Arbeiderblad som journalist og fotograf. Han ble så ansatt sentralt som riksinstruktør på landsbasis, finansiert via Statens Ungdomsråd/Statens Ungdoms- og idrettskontor. Denne stillingen innebar også redaktøransvar for ledertidsskrift og undervisning på Ansgarskolens lederlinje. Deretter fulgte pastortjeneste i Narvik fram til 1976, da han fikk ansvar som distriktsforstander for Østre distrikt av Misjonskirken. Samtidig ble han headhuntet til Ansgar Forlag som selger og deretter forlagssjef fra 1983. I 1988 overtok han alle aksjene i forlaget og drev dette inntil forlaget opphørte og med overført til Misjonskirken Norge. Han har gjennom årene vært en engasjert person i Forleggersambandet, Forleggerforeningen, Norske PEN og Den Faglitterære Forfatterforeningen. Svenn Otto Ansgar Brechan er oppvokst i Trondheim, og bor i dag i Ski. Vi gratulerer hjerteligst med dagen!

Sven Olav Øverland (Foto: Trond Filberg)

Gratulerer med 80 år!

Sven Olav Øverland fylte 80 år torsdag 18. august 2022.

Sven kjente tidlig på kallet til evangelist- og forkynnertjeneste, og han begynte på Ansgar bibelskole da denne startet i 1959. Senere studerte han to år ved Svenska Missionsforbundets teologiske seminar. På generalforsamlingen i 1966 ble han innviet til tjeneste i Norge, og han har gjennom årene betjent en rekke misjonskirker som pastor på stedene Trysil, Askim, Gjerpen, Haugesund og Oslo. Han har vært ansatt som lærer ved Ansgarskolen, og i perioden fra 1999 til han gikk av med pensjon i 2009, var han distriktsforstander i Søndre distrikt i Misjonskirken Norge.  Sven er født i Arendal, vokste opp i Kristiansand og bor i dag på Nedenes.

Sveinung Lorentsen (Foto: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen)

Gratulerer med 80 år!

Sveinung Lorentsen ble 80 år torsdag 16. juni.

Fra 1981 var Sveinung rektor ved Ansgarskolen fram til han startet som generalsekretær i Misjonskirken Norge. Dette var i perioden da Ansgarskolen ble flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand kommune. Skolen ble åpnet i nytt bygg i august 1988. Sveinung er den eneste som har hatt både tittelen som misjonsforstander og generalsekretær i Misjonskirken Norge. Grunnen var at generalforsamlingen endret navnet på denne tittelen i 2006. Sveinung ble valgt og innsatt som misjonsforstander i mai 1996 under Årskonferansen (Generalforsamlingen) i Bodø. Han etterfulgte Bjørn Øyvind Fjeld, og i juli 2007 overtok Jarle Råmunddal overtok som generalsekretær. Sveinung har også senere år vært aktiv i tjeneste, blant annet som seniorpastor i Arendal misjonskirke

Les hele omtalen her >> 

Jubilanter

Vi gratulerer!

3. desember: pastor Harald Grønlund ble 70 år.

26. august: pastor Jan-Olav K. Andreassen ble 70 år.