Pressemelding 28. januar 2019

Sak: Misjonskirken Norge og Til Helhet


Av Øyvind Haraldseid, generalsekretær Misjonskirken Norge

De siste dagers medieoppslag har satt fokus på Misjonskirken Norge og vår tilknytting til nettverket Til Helhet.

Misjonskirken Norge ønsker å informere om at vi fra dags dato ikke lenger er med i nettverket Til Helhet. På tross av at det kan oppfattes annerledes, skal denne utmeldelsen sees i sammenheng og som en konsekvens av et tidligere vedtak, og ikke som et resultat av de siste dagers medieoppmerksomhet.

I 2016 hadde hovedstyret i Misjonskirken Norge på dagsorden en gjennomgang av hvilke organisasjoner vi var medlem av. Det ble da fattet et vedtak som sier at «organisasjonsmedlemskap tegnes primært i økumeniske organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang som er viktige for Misjonskirken Norges oppdrag».

Nettverket Til Helhet hører ikke til i denne kategorien. Vår samtale i Misjonskirken Norge har derfor ikke handlet om Til Helhets arbeid. Utgangspunktet for vedtaket var prinsipielt.

Det har vært vår intensjon å effektuere en utmeldelse av Til Helhet i lang tid, men så har ikke skjedd før nå.


Pressekontakt – kontaktopplysninger og pressefoto: https://mknu.no/pressekontakt/