Pressemelding 4. desember 2019

Sak: Møtet mellom teologi og mennesker 


Av generalsekretær i Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid, og daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad

Den siste tiden har media vært preget av saker knyttet til kristen tro og homofili. Vi tenker da på KRIK-saken med Andreas Håtveit sine synspunkter, samt debatten mellom kirkeledere og helseministeren. I tillegg er det reist en stor mediesak om konverteringsterapi av homofile.

For hver av sakene som kommer opp om kristen tro og praksis knyttet til homofili, spørres det om hvor vi står som kirkesamfunn. Som generalsekretær i Misjonskirken Norge og daglig leder av Misjonskirken UNG har vi begge gitt uttalelser til enkelte medier om hva vi mener, men vi har ikke uttalt oss i alle sakene.

Møtet mellom teologi og personlige saker kan være krevende. Derfor er dette emner som vi alltid arbeider grundig med i prosesser der mange deltar, framfor sterke personangrep.

Vårt grunnleggende ståsted er at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og at dette er Guds gode ordning. Siden starten i 1884 har vi holdt fram at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.» Dette er nedfelt som et bærende prinsipp.

Vi tror på og står for en klassisk, kristen samlivsetikk. Vårt menneskesyn er at alle mennesker er elsket av Gud og har samme absolutte og ukrenkelige verdi, uavhengig av hvem det er eller hva det har gjort. Samtidig er lederansvar i et kristent fellesskap ingen rettighet, men forutsetter en grunnleggende tillit. Bibelen sier klart at det stilles visse krav til livsførsel og etisk integritet for den som skal inneha et lederansvar. Våre ledere skal være gode forbilder, og vårt fellesskap skal være et trygt sted å være for barn og unge – og et trygt sted for alle å søke hjelp og sjelesorg. For ledere lokalt og sentralt skal vi derfor våge å stille krav knyttet til livsførselen for å inneha en tjeneste eller et verv som innebærer lederskap.

Vi har et stort ansvar for at kristen sjelesorg og veiledning praktiseres med respekt for alle mennesker som søker hjelp. Det innebærer at vi ikke aksepterer at den som søker hjelp opplever å bli krenket. Dette er nedfelt i våre yrkesetiske retningslinjer og retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser for ansatte og frivillige.

Uavhengig av ståsted i samlivsetikken så påligger det alle kristne et stort ansvar når vi møter andre mennesker, troende eller ikke troende. Det er grunnleggende at alle mennesker må møtes med den største respekt og vises Guds kjærlighet. Vi ønsker å være et kirkesamfunn som både tar idealene og virkeligheten på alvor.

Vi har sett at organisasjoner, grupper og enkeltpersoner har andre synspunkter i disse spørsmålene, men det er ikke alltid nødvendig for oss å kommentere debattanter som ikke er en del av vårt eget fellesskap.

Det vil mest sannsynlig komme flere lignende debatter i tiden som kommer. Om vi skal markere oss i alle saker som kommer i media, vil alltid være en vurdering. Vår troverdighet som kirke og kristne bygger vi sterkest gjennom det liv den enkelte av oss lever der vi bor og måten vi møter medmennesker i hverdagen.


Pressekontakt – kontaktopplysninger og pressefoto: https://mknu.no/pressekontakt/