Pressemelding 25. november 2022

Sak: Samlivsetikk i Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge arbeider med en oppdatering av et veiledningsdokument fra 2004 om samlivsetiske spørsmål.

Det er i all hovedsak predikant -og menighetsrådet (PMR) som arbeider med dette. PMR er vårt rådgivende organ i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Organet ledes av generalsekretæren. I tillegg har Hovedstyret dette som sak.

Prosessen for ferdigstillelse av innholdet i et nytt dokument er ikke avklart per i dag, 25. november 2022.

Misjonskirken Norges ståsted er at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og at dette er Guds gode ordning. Siden starten i 1884 har vi holdt fram at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære». Dette er nedfelt som et bærende prinsipp.

Teksten i denne pressemeldingen blir publisert i Misjonsbladet nr. 3 – 2022, som utgis 7. desember 2022.

Henvendelser i denne saken rettes til generalsekretær Siri Iversen som uttaler seg på vegne av Misjonskirken Norge.


Kontaktopplysninger og presseinformasjon: https://mknu.no/pressekontakt/