Misjonsbladet – felles organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

FRISTER OG UTGIVELSESDATOER I 2019

Misjonsbladet nr. 1 – utgis 1. april 2019. Den 1. mars er frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster.

Misjonsbladet nr. 2 – utgis 2. september 2019. Den 2. august er frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster.

Misjonsbladet nr. 3 – utgis 2. desember 2019. Den 1. november er frist for levering av fotomateriell, annonser og tekster.

Redaksjon for Misjonsbladet og hjemmesider:
Ansvarlig redaktør: Trond Filberg. E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88
Redaksjonssekretær: Rachel E. Olsen. E-post: rachel@mknu.no – Telefon: 975 85 454

Tips oss!
Har du tips om hendelser, nyheter, aktuelle temaer, ring redaksjonen eller send e-post post@misjonsbladet.no. Nyhetssaker og «nytt om navn» publiseres i hovedsak på våre hjemmesider. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Vi ønsker velkommen gratulasjoner og omtale av jubilanter som har eller er engasjert i vårt kirkesamfunn (maksimalt 60 ord).

Abonnere på Misjonsbladet?
Misjonsbladets trykte utgave sendes fritt til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. Bladet er i gratis, men vi tillater oss å sende en gavegiro for frivillig abonnement en gang hvert år.  Vil du ha det trykte bladet i posten? Har du flyttet eller vil stoppe å få det trykte bladet? Send oss en e-post med navn og fullstendig adresse.

Annonsere i Misjonsbladet?
Annonsering i Misjonsbladet er delt i støtteannonser eller profilannonser (stillingsutlysninger, konferanser). Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med Trond for å avtale om innrykk og få gjeldene priser. Se for øvrig informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesidene.

Kontaktopplysninger:
E-post: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo


Finn tidligere utgivelser i pdf-format her: mknu.no/ressurser.