Misjonsbladet er felles organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Bladet ble utgitt første gang i 1904. På denne siden finner du kontaktinformasjon til redaksjonen, oversikt på utgivelser og innleveringsfrister for stoff, samt opplysninger om abonnement og annonsering.

Redaksjonen for Misjonsbladet og nyhetssaker på hjemmesidene:
Ansvarlig redaktør: Trond Filberg
E-post: trond@mknu.no – Telefon: 41 22 88 88
Redaksjonssekretær: Rachel E. Olsen
E-post: rachel@mknu.no – Telefon: 975 85 454

Utgivelser av Misjonsbladet
I 2017 utgis  tre ordinære blader:
MB nr 1-17 Stoffrist: 24. februar – Utgivelse: 5. april
MB nr 2-17 Stoffrist: 11. august – Utgivelse: 20. sept.
MB nr 3-17 Stoffrist: 27. oktober – Utgivelse: 6. des.
Misjonsbladet utkommer vanligvis med 44 eller 52 sider.

Tips oss!
Har du tips om hendelser, aktuelle emner eller nyhetssaker, ta kontakt med redaksjonen eller send det til redaksjonens felles e-post: post@misjonsbladet.no. Husk at nyhetssaker publiserer vi fortløpende på våre hjemmesider. Nytt om navn samler vi gjerne til felles oppslag. Vi tar ikke inn debattinnlegg. Gratulasjoner og omtale av jubilanter som har eller er engasjert i vårt kirkesamfunn, tas inn som hilsninger på maksimalt 65 ord.

FØLG MED PÅ VÅRE NYHETER OG BLOGGER PÅ NETTET:
WWW.MISJONSNYTT.NO

Abonnere på Misjonsbladet?
Misjonsbladet sendes gratis til misjonskirkenes medlemmer og venner, samt interesserte. Bladet er i utgangspunktet gratis, men vi tillater oss å sende en giro for frivillig abonnement en gang hvert år.  Vil du ha bladet? Send oss en e-post med navn og fullstendig adresse.

Annonser i Misjonsbladet
Annonsering i Misjonsbladet er delt i støtteannonser eller profilannonser (stillingsutlysninger, konferanser). Priser justeres noe fra år til år. Ta kontakt med Trond for å avtale om innrykk og få gjeldene priser.
Se for øvrig informasjon om utlyste stillinger lokalt og sentralt på hjemmesidene.

Misjonsbladets e-postadresse: post@misjonsbladet.no
Postadresse: Misjonsbladet, Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo

www.misjonsbladet.no


LES TIDLIGERE UTGAVER AV MISJONSBLADET

Misjonsbladet nr. 2, 2017

Misjonsbladet nr. 1, 2017

Flere nummer av Misjonsbladets eldre utgivelser ligger i mappen «Misjonsbladet» i nettsidens ressursbank.