Hva er praXis?

Emnekurs i masterstudier ved Ansgar høyskole. Kan også tas utenom masterstudiene.

Nytt 5. september:

praXis – populært studietilbud er nå fullt

– Påmeldingene har strømmet på til det nye studieprogrammet praXis. Nå er det over 20 påmeldte. Det betyr at det første kurset Spiritualitet og åndelig medvandring er fullt! Dette viser at interessen er stor for dette og at vi tydeligvis møter et behov, uttaler Stein Bjørkholt. Det er dermed ikke mulig å melde seg på lenger til praXis, men kontakt Bjørkholt om det er interesse for et senere muligheter.

praXis er et nytt og spennende læringsfellesskap i regi av Misjonskirken Norge og Ansgar høyskole.

praXis er samlingsbasert undervisning, som er spesielt tilrettelagt for deg som er i tjeneste som pastor eller annet menighetsarbeid.

praXis har som mål å gjøre den enkelte bedre rustet til lang og fruktbar tjeneste i Guds rike.

praXis er tre emnekurs på masternivå – ett kurs per år. Faglig kunnskap, erfaringsdeling, felles refleksjon og personlig utvikling vektlegges. Det er også fullt mulig å ta kursene som personlig fordypning og kompetanseheving, uten at de inngår som del av en mastergrad. 

De tre kursene er (klikk på hvert kurs for å lese mer):

  1. Spiritualitet og åndelig medvandring [MAL531] – les mer >>
  2. Misjonal kirke i praksis [MAL532] – les mer >>
  3. Pastoral ledelse [MAL533] – les mer >>

Fire faser i kurset

praXis er bygd opp rundt tre samlingsbaserte emnekurs, der hvert kurs består av fire faser:

1. Forberedende fase består av skriving av bokrapport og eget refleksjonsnotat

2. Undervisningsdager ved Ansgarskolen (forelesningsdager/ teori) i uke 44 (fast hvert år).

  • 1.-3. nov. 2023, Spiritualitet og åndelig medvandring
  • 29.-31. okt. 2024, Misjonal kirke i praksis
  • 28.-30. okt. 2025, Pastoral ledelse

3. Felles læringstur der vi besøker relevante steder og miljøer (felt/ erfaring/ anvende teori) i uke 15 eller 16 (fast hvert år, litt avhengig av påske), fra mandag til torsdag.

  • 15.-18. april 2024, Spiritualitet og åndelig medvandring
  • 7.-10. april 2025, Misjonal kirke i praksis
  • 13.-16. april 2026, Pastoral ledelse

4. Avsluttende vurdering (emneoppgave)

Forelesere og prosessledere på kursene vil være lærere fra Ansgar høyskole og ansatte i Misjonskirken Norge. Kursene kan tas som masteremner og inngå i en mastergrad. Hvert kurs gir 10 studiepoeng. Kursene kan også tas uten å avlegge poenggivende eksamen.

Hvem kan ta kursene?

Om du er interessert i å bli med på kursene, kan du søke om formelt opptak på masterprogrammet i Ledelse og menighetsutvikling – som Ansgar høyskole driver i samarbeid med Høyskolen for Ledelse & Teologi i Oslo og Akademi för Ledarskap & Teologi i Örebro.

Om du er interessert i kursene, men ikke ønsker å avlegge poenggivende eksamen, tar du kontakt med Stein i Misjonskirken Norge.

Har du tatt master tidligere er du også velkommen til å delta, for å være med videre i et læringsfellesskap. Ta kontakt med Stein i Misjonskirken Norge.

Kostnader

For kurset som gjennomføres skoleåret 23/24, er ordinær emneavgift p.t kr 4 100. Det innbetales til Ansgar høyskole. Avgiften dekker alle kostnader knyttet til avvikling av det to emnekursene. Obligatorisk reise / ekskursjon knyttet til kursavviklingen, betaler studentene inntil kr 4 000 for. Dette beløpet innbetales til Misjonskirken Norge.

Studenter oppfordres til å søke egen menighet om økonomisk støtte. Studenter som tilhører Misjonskirken Norge og som belastes personlig med utgifter, kan søke økonomisk støtte både hos Mosvold Legat og Misjonskirken Norge.

Kontaktperson

Stein Bjørkholt

Kontaktperson for praXis

Stein Bjørkholt er menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge. Han er kontaktperson for studenter og interesserte som ønsker mer informasjon om praXis.

Benytt gjerne e-post for henvendelse:

stein@mknu.no

Stein har kontor på Ansgarskolen, men er også på reise i jobben.

Påmelding

Påmelding for ordinært studieopptak master – er nå lukket da kurset er fullt.

Det er ikke mulig å melde seg på lenger, da kurset denne gangen er fulltegnet.

Les mer på Ansgarskolens nettside om praXis >>

Vi vil sende ut flere medarbeidere – ved å utvikle en helhetlig plan som tydeliggjør stegene fra kall til tjeneste.

(Utdrag fra Strategiplanen «Tro Sende Plante») >>