Strategiplanen 2022-2030

MISJONSKIRKEN NORGE

Vi vil lede mennesker til tro på Jesus.

Vi vil sende ut flere arbeidere.

Vi vil plante nye menigheter.

Forslag til Strategiplanen 2022-2030 

Strategiplanens dokument skal behandles på generalforsamlingen i mai 2022.

Dokumentet kan du lese nedenfor (utvides til full skjerm) – eller ved å klikke her >> 

Begge steder kan dokumentet lastes ned.

Dokumentet ligger også i GF-mappen sammen med de andre forhandlingsdokumentene – i ressursarkivet >> 

Strategiplanen 2022-2030 har fokusområdene «Tro Sende Plante».

Link til side om strategiplanen

For å nå våre strategiske mål må vi utarbeide årlige handlingsplaner med målbare tiltak.

Vår visjon «Guds barns enhet og menneskers frelse» gir oss et tydelig oppdrag. For at vi skal nå våre felles strategiske mål må vi arbeide sammen. Vi må foredle og utvikle alle de gaver og den rike kompetanse som finnes rundt om i hele vårt fellesskap. Våre menigheter er forskjellige. Sammen utfyller vi hverandre. Vi er et fellesskap som har muligheter til å bety noe for hverandre og den verden som omgir oss.

Vi trenger å løfte blikket og arbeide sammen – både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Strategiprosessen

Generalforsamlingen 2020 vedtok at «Tro Sende Plante» (TSP) skal være fokus for fellesarbeidet for kommende år.

Prosessen for å utarbeide Strategiplanen 2022-2030

2019: Generalsekretæren i ledere møter menigheter i elleve forskjellige regionale samlinger for å dele tanker om hvilke satsinger som skal ligge til grunn for en ny strategiperiode. Styrer, råd og UNG og staben ble involvert i prosessen.

2020: Generalforsamlingen 7. november vedtar at «Tro Sende Plante» skal være fokus for fellesarbeidet, og at det ved generalforsamlingen 2022 legges fram en strategiplan som konkretiserer retningsvalget.

2021: Generalsekretæren leder arbeidet sammen med hovedstyret, for å utarbeide forsalg til strategiplan. Hovedstyret tar sikte på å behandle endelig versjon av planen i november, slik at forslag til strategiplan sendes menighetene i starten av 2022.

2022: Generalforsamlingen i mai behandler Strategiplanen 2022-2030, som skal gjelde både nasjonalt og internasjonalt. Etter GF vil menighetene utfordres til å implementere strategien i egen virksomhet.