Strategiplanen 2022-2030

MISJONSKIRKEN NORGE

Vi vil hjelpe mennesker til tro på Jesus.

Vi vil sende ut flere arbeidere i Norge og utlandet.

Vi vil plante nye menigheter.

Generalforsamlingen 2020 vedtok at «Tro Sende Plante» (TSP) skal være fokus for fellesarbeidet for kommende år.

Prosessen for å utarbeide Strategiplanen 2022-2030

2019: Generalsekretæren i ledere møter menigheter i elleve forskjellige regionale samlinger for å dele tanker om hvilke satsinger som skal ligge til grunn for en ny strategiperiode. Styrer, råd og UNG og staben ble involvert i prosessen.

2020: Generalforsamlingen 7. november vedtar at «Tro Sende Plante» skal være fokus for fellesarbeidet, og at det ved generalforsamlingen 2022 legges fram en strategiplan som konkretiserer retningsvalget.

2021: Generalsekretæren leder arbeidet sammen med hovedstyret, for å utarbeide forsalg til strategiplan. Hovedstyret tar sikte på å behandle endelig versjon av planen i november, slik at forslag til strategiplan sendes menighetene i starten av 2022.

2022: Generalforsamlingen i mai behandler Strategiplanen 2022-2030, som skal gjelde både nasjonalt og internasjonalt. Etter GF vil menighetene utfordres til å implementere strategien i egen virksomhet.