Fornebu misjonskirke søker

Barnearbeider (20-30 %)

Har du lyst til å være med på et pionerarbeid i et område i stor vekst? Liker du å jobbe med barn? Da er du velkommen til oss i Fornebu misjonskirke – like ved grensen til Oslo.

Vi er et menighetsplantingsprosjekt i Misjonskirken Norge som ønsker å satse på barn og familier. Derfor vil vi ansette noen som kan være med å løfte barnearbeidet vårt. Dette er en stilling som passer godt ved siden av studier/annet arbeid.

Dette ønsker vi at du skal gjøre:

  • Ta hovedansvar for søndagsskolen. Tilrettelegge, følge opp ledere og gjøre nødvendig administrasjon.
  • Utforske og utvikle utadrettet barnearbeid.
  • Være med i startteamet for menighetsplantingen.

Personlige kvalifikasjoner:

  • Stort engasjement for barn og for Jesus!
  • Evne til å formidle til barn.
  • Evne til å administrere, samle og lede.
  • Det forutsettes at du slutter deg til Misjonskirken Norges verdier og retningslinjer.

Formell kompetanse:

  • Fullført videregående skole. Det er ønskelig med minimum ett år på bibelskole eller høyskole, men det er ikke et krav.
  • Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeid – frivillig eller lønnet.
  • Politiattest er påkrevet.

Lønn og arbeidsvilkår:

Prosjektleder Anne Hansli vil være nærmeste overordnede. Stillingen er en prosjektstilling i to år med tiltredelse fra 15. august 2022 eller etter avtale. Spørsmål om stillingen rettes til Anne, telefon 913 12 754. Søknad med CV sendes på e-post til anne.hansli@mknu.no innen 20. mai 2022.

Søknadsfrist: 20. mai.

Stillingsutlysningen som pdf, kan lastes ned her >>

(Stillingen ble utlyst 26.04.2022)


Fornebu ligger i Bærum kommune, og det er kort vei med buss eller sykkel fra Oslo sentrum.

Les mer om Fornebu misjonskirke >>

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn i medlemsvekst med 85 menigheter og rundt 11 400 medlemmer. Vi planter nye menigheter og hjelper menighetene med leder- og menighetsutvikling. Vi eier Ansgarskolen i Kristiansand. Internasjonalt har vi arbeid i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa. Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse», og vi setter oss spennende mål i våre strategiske satsinger med fokusordene «Tro Sende Plante».