Generalforsamling i Personalorganisasjonen Ble gjennomført 16. februar 2023 kl. 14.00 på Ansgarskolen, Kristiansand.

Les nettsak fra generalforsamlingen >>

Hvem er PO?

Personalorganisasjonen (PO) er en interesseorganisasjon for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken Ung og deres menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og annet som er en del av de nevnte enheter, eller assosiert med en av disse.  Medlemskap kan enten være gjennom kollektiv innmelding eller ved personlig medlemskap.

Hva gjør vi?

Formålet til PO er å ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiveren, solidarisk støtte det enkelte medlem i deres tjeneste og verne om deres rett til å arbeide under gode lønns- og ansettelsesvilkår. En viktig del av arbeidet til PO er utformingen av tariffavtaler, lønnsavtaler, særavtaler og hovedavtalen overfor arbeidsgiver.

Les mer om våre fokusområder (pdf)

PO er også et forum som arbeider for å skape trygghet, tydelighet og orden på vårt arbeidsmarked. Vi ønsker å yte service til både arbeidstakere og arbeidsgivere, og være en naturlig samtalepartner i forbindelse med ansettelser.

Ressurser for medlemmer

Medlemssidene er en nettside med ressurser som oppdateres fortløpende. Dette er tilgjengelig for arbeidstakere og arbeidsgivere i Misjonskirken Norge. Ressursene skal bistå PO-medlemmene med relevant informasjon for viktige arbeids- og tjenesteforhold.


Styret i Personalorganisasjonen – kontaktinformasjon.

PO-styret har det redaksjonelle ansvaret for alle nettsidene for Personalorganisasjonen. Les mer om hvem som er i styret >>
Ved spørsmål, ta kontakt med styreleder med e-postadressen post@personalorganisasjonen.no.

Korona og permitteringsregler

Medlemmer i PO er også med i KRIFA, som er en fagforening for arbeidstakere. KRIFA har laget en egen temaside om arbeidsforhold i denne krisesituasjonen, blant annet med viktig informasjon om forhold ved permittering av ansatte – klikk her.