Ressurser for å arbeide med Levende tro

Vi har utviklet mye flott verktøy for at en «levende tro» skal skapes og vokse. Vi har maler på hvordan lage en plan i menigheten, har personlig oppfølging fra UNG og viser hvordan ulikt materiell kan benyttes. Vi lager oppdaterte ressurser som fortløpende tilgjengelig, og vi samarbeider med andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner om å gjøre materiell tilgjengelig for menighetene.

Hør fem nye andakter med Viggo Klausen, podcast publisert av Norea nettradio, med overskriften «Trosformidling til våre nære» – beregnet for voksne. Viggo deler om det å formidle troen på Jesus til unge, som vokser opp i et stadig mer ateistisk samfunn – Levende tro. Klikk her.

Bare en fase – barns utvikling og trosformidling

«Bare en fase» deler barnets tjue første leveår inn i fem faser. I hver fase beskrives barnets utvikling, hvilken rolle de voksne rundt kan ha i de ulike fasene, og vi gir noen konkrete tips til hva barnets nærmeste pårørende kan gjøre for å dele troen. Til hver fase er det laget et «kort» – en slags minibrosjyre som inneholder de viktigste tingene. Vi har også en plakat som viser hele tidslinjen fra 0 til 20 år. Les mer om «Bare en fase».

Hver tid teller – en ressursbok om Levende tro

Nettbasert magasin om tro i hjemmet

TilTro.no er et foreldremagasin på internett. Det handler om tro i hjemmet, og tiltaket er et samarbeid mellom Misjonskirken UNG, NLM Ung og Bibelleseringen.

Tiltro.no gir tips og inspirasjon til hvordan foreldre kan dele troen på Jesus med barna sine, midt i hverdagen. Skribenter er blant annet Linda A. Johannesen, Rebekka Dvergastein Dahle, Jarle Waldemar, Torbjørg Oline Nyli, Svein Aksel Nakkestad og Jorunn Singstad Djupvik.

Nettmagasinet publiserer gjerne en ny artikkel hver uke. Alle artiklene er også tilgjengelig på magasinets Facebook-side. På denne måten kan travle foreldre lese artiklene underveis i løpet av dagen. Innholdet er inndelt slik at man kan lese artikler som er tilpasset den aldersgruppa egne barna er i. Inndelingene er 0-5 år, 6-9 år, tweens og ungdom.

Det er dessuten generelle artikler som gjelder for hele familien. I tillegg er det artikler om hvordan markere høytidene og forslag til aktiviteter familien kan gjøre sammen.

www.tiltro.no

 God bok for høytlesning og samtale med barn

Boka «1 år – 2 barn – 3 venner» er trykket i nytt opplag hos Lunde forlag! Forfatterne Linda A. Johannesen og Kristin Lie (tidl. Pedersen), har skrevet historiene om Stine og Jørgen – hva de opplever og vaffelbesøk hos fru Fjell. Innholdet er delt opp i ett kapittel for hver måned.

Temaene er koplet til hva som er typisk for hver måned gjennom et skoleår. Det handler blant annet om de kristne høytidene og skolestart, 17. mai og mormor som dør. Boka egner seg godt som utgangspunkt for samtaler med barna – og som lesestykker. Boka koster kr 199 og bestilles hos Lunde forlag.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakte med Levende tro-konsulent Linda A. Johannesen.

Mobil: 932 37 021

E-post: linda@mknu.no