Ressurser for Levende tro -arbeidet

Vi har utviklet flotte verktøy for at en «levende tro» skal skapes og vokse. Vi har maler på hvordan lage en plan i menigheten, er tilgjengelige for menighetsbesøk og personlig oppfølging av barne- og ungdomsledere og har produsert materiell og bøker som kan benyttes i hjem og menighet. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Her er en oversikt over ressurser om trosformidling i hjem og menighet. Se i tillegg gratis ressurser tilgjengelig for blant annet tweens-arbeid, Alle sammen-møter og ungdomsarbeid på mknu.no/ungressurser, og aktuelle bøker og filmpakker som kan kjøpes via mknu.no/ungbutikk.

Podcast om Levende tro!

Linda Andernach Johannesen underviser og gir gode råd om Levende tro – Hver tid telle!

Hør podcasten – klikk her eller på bildet.

Podcasten er på 43 minutter – inndelt i 11 episoder: 

 1. Tre sentrale begreper i Levende tro-tenkningen
 2. Relasjoner – Foreldrerelasjonen
 3. Relasjoner – Vennerelasjoner
 4. Relasjoner – Den andre stemmen
 5. Relasjoner – Ledernes betydning og fem nyttige spørsmål
 6. Rytme – Hverdagspuls – vi blir det vi gjør
 7. Rytme – Hverdagspuls – har vi tid til dette?
 8. Gode grunner til å tro
 9. Det er aldri for sent!
 10. Veien til Levende tro i alle ledd – tilrettelegging i menigheten
 11. Det personlige – min egen tro på Gud

Link til side for ressursdeling

Trosformidling i hjemmene. På en egen ressursdelingsside har vi samlet mange nye og gamle ressurser, til fri bruk  av enkeltpersoner og menigheter. Ta en titt! → mknu.no/ressursdeling

«Bare en fase» deler barnets tjue første leveår inn i fem faser. I hver fase beskrives barnets utvikling, hvilken rolle de voksne rundt kan ha i de ulike fasene, og vi gir noen konkrete tips til hva barnets nærmeste pårørende kan gjøre for å dele troen.

Til hver fase er det laget et kort som forklarer hva som preger hver aldersgruppe og hvordan formidle tro til disse. Vi har en plakat som viser hele tidslinjen fra 0 til 20 år.

Les alle fase-kortene og last dem ned – klikk her.

Se ny undervisningsserie om nettvett og faseneklikk her.

Mer informasjon på mknu.no/levendetro/fasene.

«Hver tid teller» (2018)
I denne boka deler Linda Andernach Johannesen egne erfaringer og forklarer sammenhenger for å utruste til slitesterkt hverdagstro. Hun setter søkelyset på hvordan samarbeidet mellom hjem og menighet kan fungere bedre. Målet er å gi den kristne troen til barna så de beholder troen som voksne.

Les mer om boka her!

Veiledende salgspris: kr 249

Kjøpes i Luther forlags nettbutikk.

Lytt til fem andakter med Viggo Klausen om «Trosformidling til våre nære». Dette er en podcast publisert av Norea nettradio, beregnet for voksne. Viggo deler sine tanker om det å formidle troen på Jesus til unge, som vokser opp i et stadig mer ateistisk samfunn.

Hør podcasten på Norea radio.

TilTro.no 

Tiltro.no er et nettmagasin om tro i hjemmet. Her kan foreldre få inspirasjon til hvordan dele troen på Jesus med barna sine, midt i hverdagen. Korte innlegg med praktiske tips deles ukentlig på nettsiden og på TilTros facebooksider. På denne måten kan travle foreldre lese artiklene underveis i løpet av dagen. Innholdet er inndelt slik at man kan lese artikler som er tilpasset den aldersgruppa egne barna er i. Inndelingene er 0-5 år, 6-9 år, tweens og ungdom.

Nettmagasinet er et samarbeid mellom Misjonskirken UNG, NLM Ung og Bibelleseringen. Skribenter er blant annet Linda A. Johannesen, Rebekka Dvergastein Dahle, Jarle Waldemar, Torbjørg Oline Nyli, Svein Aksel Nakkestad og Jorunn Singstad Djupvik.

Ønsker du mer informasjon?

Misjonskirken UNG har tilgjengelige ressurspersoner som kan besøke din menighet for å snakke om Levende tro. Skal din menighet lage en Levende Tro-plan? Trenger dere hjelp til sette fokus på trosformidling til barn og unge i hjem og menighet? Har du spørsmål om ressursene vi har tilgjengelig?

Ta gjerne kontakte med Levende tro-konsulent Linda A. Johannesen på mobil 932 37 021 eller på e-post linda@mknu.no.