Misjonskirkens dag – Søndag 1. november 2020 

Vi oppfordrer alle misjonskirkene til å sette av tid i en gudstjeneste i oktober/november, til å dele våre felles verdier og visjoner.

Misjonskirkens dag er til for å sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.

I år oppfordrer vi misjonskirkene til å fortelle litt om hvem vi er som kirkesamfunn. Slik kan nye og gamle menighetsmedlemmer kan bli minnet om at vi står sammen i et fellesskap. Et fellesskap med felles verdier og visjoner, og en rekke fellesprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Misjonskirken Norges generalsekretær Øyvind Haraldseid, har spilt inn en videohilsen, som vi håper dere vil vise i deres menighet den 1. november.

Vi har lagt klar tekst, bilde og film på våre ressurssider, slik at menigheten enkelt kan sette fokus på Misjonskirkens dag og fellesskapet vårt i menighetens gudstjeneste.

RESSURSER

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser.