Misjonskirkens dag 2019

Søndag 27. oktober 

Vi oppfordrer alle menighetene våre til å sette av en gudstjeneste eller samling i oktober, der menighetene deler verdiene og visjonene for vårt fellesskap.

Misjonskirkens dag er til for at vi kan sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet, som er våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter. I årets markering vil vi la oss inspirere av Jesu ord fra Matteus 5, 14-16:

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» 

RESSURSER

Presentasjoner og ressurser for markeringen kan lastes ned fra mappe 1 på mknu.no/ressurser.


Her kan du høre tale av Carin Dernulf: «Att vara salt og ljus» (Youtube).

Hun er generalsekretær i Equmenia, den svenske søsterorganisasjonen til Misjonskirken UNG.

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser.