Søndag 27. oktober 2024

Sammen er vi et fellesskap som har mulighet til å bety noe for hverandre og den verden som omgir oss!

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Vi inkluderer også betydningen av fellesskapet med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser.

Søndag 27. oktober 2024 (uke 43)

Vi oppfordrer alle misjonskirkene til å sette av tid denne søndagen – eller en av de andre søndagene i oktober, for å dele lokalt hva vi har av verdier og satsinger.

Denne dagen markeres for å sette søkelys på felles tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.

Ressurser

Vi vil innen begynnelsen av oktober 2024 (uke 40), lage flere filmer og ressurser som kan brukes lokalt.

Vi planlegger nå å lage følgende nye filmer:

  • Tale av generalsekretær Siri Iversen
  • Hilsen fra generalsekretær Siri Iversen og staben.
  • En kollektfilm med årets innsamling
  • Hva er Misjonskirkens dag? – en kortfilm med historiske perspektiver

I tillegg blir det tilgjengelige andre filmer og presentasjoner, og besøk av sentralt ansatte.

Hvordan markere Misjonskirkens dag lokalt?

I ressursarkivet er det en egen mappe for «Misjonskirkens dag». Der kan man laste ned aktuelle filmer, presentasjoner, bønneark, grafikk og kollektinformasjon.

Se  mknu.no/ressurser >>

Les mer om hvem vi er:

Gi en gave

Gi en gave til fellesskapet!

Vi oppmuntrer menigheter, grupper og enkeltpersoner til å gi en gave eller samle inn en kollekt til vårt felles arbeid. Kollekter, innsamling og bevilgninger fra misjonskirkene kan overføres til konto nummer 3000 15 10300. Merk gaven med «Misjonskirkens dag».

Du kan gi en gave nå– med Vipps #93393 eller kort. Klikk her >>