Misjonskirkens dag – Søndag 31. oktober 2021

Vi oppfordrer alle misjonskirkene til å sette av tid i en gudstjeneste i oktober, for å dele våre felles verdier og visjoner.

Denne dagen markeres for å sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.

Link til side om strategiplanen

«Tro Sende Plante»!

Som fellesskap vil vi mye og vi har sammen bestemt oss for at dette er det vi vil sette søkelys på i årene som kommer. Vi har bedt og vi har jobbet med å finne vår retning. Nå er vi der at vi skal gjøre det. – vi skal ta fatt! 

I år blir derfor dette som blir tema for Misjonskirkens dag. Det vil bli tilgjengelig informasjon og profesjonelt produserte filmer til bruk i en gudstjeneste eller annen samling, som inspirasjon og hjelp til å «koble seg på».

Vi oppmuntrer dere også til å samtidig ta opp en kollekt til arbeidet med «Tro Sende Plante» i  Misjonskirken Norge.

Her finner du ressurser:

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser.