Misjonskirkens dag – søndag 30. oktober 2022

Vi oppfordrer alle misjonskirkene til å sette av tid i en gudstjeneste i oktober, for å dele våre felles verdier og visjoner.

Denne dagen markeres for å sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser. 

Link til side om strategiplanen

«Tro Sende Plante»!

Våre felles mål har overskriften «Tro Sende Plante». Sammen vil vi arbeide for å se flere mennesker komme til tro, styrke troen og dele troen på Jesus. Vi ønsker at Guds rike skal vokse, for Han som har gitt oss oppdraget kaller oss til å være hans vitner, i våre nabolag, på steder der få samles til gudstjenester – og til steder og land utenfor våre egne landegrenser.

Vi utfordrer misjonskirkene og oss alle til å markere Misjonskirkens dag!

Vi oppmuntrer dere til å ta opp en kollekt til Misjonskirken Norge.

Menighetsgaver ved Misjonskirkens dag? Kollekter, innsamling og bevilgninger fra misjonskirkene kan overføres til konto nummer 3000 15 10300. Merk gaven med «Misjonskirkens dag».

Ressurser

Hvordan markere Misjonskirkens dag?

Film med Siri Iversen; Hilsen (3 minutter) og Tale (25 minutter):

Kan sees på og lastes ned fra https://vimeo.com/misjonskirkennorge >>

Det er en ny nettside med mye informasjon for misjonskirkene om «Tro Sende Plante». Der er det dessuten oppdatert orienteringer om hvordan dere kan engasjere dere og oversikt på ressurser som er tilgjengelig og kan lastes ned.

Nettsiden: «Tro Sende Plante» og misjonskirkene >>

Ressurser for «Tro Sende Plante»

I ressursarkivet er det en egen mappe for «Tro Sende Plante».  Der finner du filmer, presentasjoner, bønneark, grafikk og kollektinfo som kan lastes ned og brukes.

Filmer kan sees direkte og lastes ned fra Vimeo:

Se mer om hvem vi er: