Søndag 29. oktober 2023

Vi oppfordrer alle misjonskirkene til å sette av tid i en gudstjeneste i oktober, for å dele våre felles verdier og visjoner.

Denne dagen markeres for å sette søkelys på tilhørighet. Det vi gjør i hvert enkelt ledd, påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet gjennom våre historiske røtter og visjonene som vi arbeider etter.

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser. 

Tro for nye byer!

Misjonskirken Norge har «Tro Sende Plante» som fokus i strategien for tiden fram til 2030. Som en del av vår felles strategi om å plante flere menigheter i Norge, ønsker prosjektet «Fem byer» å pionere fram kristne fellesskap i byer der det i dag er liten kristen virksomhet.

Les mer om «Fem byer» >>

Menighetsgaver ved Misjonskirkens dag?

Vi oppmuntrer dere til å ta opp en kollekt til satsingen Fem byer – Misjonskirken Norge. Kollekter, innsamling og bevilgninger fra misjonskirkene kan overføres til konto nummer 3000 15 10300. Merk gaven med «Misjonskirkens dag».

Du kan også gi en gave til Fem byer her og nå– med Vipps(933 93) eller kort. Klikk her >>

Ressurser

Hilsen fra generalsekretær Siri Iversen til misjonskirkene.

(Kan også sees og lastes ned fra Vimeo >>)

Hvordan markere Misjonskirkens dag?

I ressursarkivet er det en egen mappe for «Misjonskirkens dag». Der kan man laste ned filmer, presentasjoner, bønneark, grafikk og kollektinfo.

Se  mknu.no/ressurser >>

Flere filmer kan sees direkte og lastes ned fra Vimeo:

Se mer om hvem vi er: