Misjonskirken Norges visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse

Denne visjonen har fulgt oss siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Den oppsummerer det vi er og ønsker å være: En bevegelse med fokus på at alle Guds barn hører sammen og at alle mennesker trenger Guds frelse.

Misjonsiveren som har preget oss helt fra starten av, har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele evangeliet og livet Jesus Kristus har gitt oss, blir en naturlig frukt av denne kjærligheten.

Våre verdier

Misjonskirken Norges verdier sier noe om hva som skal prege oss på veien mot målet. De forteller oss hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker også ofte begrepet «sunn og misjonal» for hvordan vi ønsker å være. I våre verdier definerer vi derfor hva vi legger i det å være sunn og misjonal.

Våre verdier sammenfattes i tre nøkkelord: «Rotfestet, Raus, Relevant».

ROTFESTET

Et sunt fellesskap er rotfestet når vi er preget av:

– Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære.
– Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv.
– Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere.
– Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: visjonen «Guds barns enhet og menneskers frelse» og vårt tydelige internasjonale engasjement.

RAUS

Et sunt fellesskap er raust når vi er preget av:

– Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker.
– Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste.
– Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende – og gir med glede av det vi eier og forvalter – og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse.
– Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.

RELEVANT

Et sunt fellesskap er relevant når vi er preget av:

– Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil.
– Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike.
– Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst.
– Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.