Statistikk for Misjonskirken Norge

Nettsiden er oppdatert 10.05.2023.

Statistikk per 1.1.2023:

Misjonskirken Norge:

  • 11 547 medlemmer registrert i trossamfunnet.
  • 9 187 medlemmer i kirkesamfunnet.
  • 84 menigheter i kirkesamfunnet.

Statistikk per 1.1.2023:

Misjonskirken UNG:

  • 6 028 medlemmer totalt i UNG
  • 4 928 tellende medlemmer i UNG (* se forklaring lenger ned)
  • 224 tellende lokallag (grupper)

Opplysninger oppgitt på denne nettsiden er opplysninger Misjonskirken Norge har registrert, har fått rapporter fra menighetene og fra felles databasesystem og menighetenes protokoller.

Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge er unike personer og inkluderer voksne og barn. Medlemmer tatt opp i en misjonskirke kan være medlem av annet trossamfunn, og vil dermed ikke være med i antall medlemmer i trossamfunnet.

Antall medlemmer i Misjonskirken UNG er ikke unike personer, slik at ett barn kan stå som medlem i flere UNG-grupper og telles på nytt i hver av gruppene. Medlemstallet er ikke det samme som «tellende medlemmer» som det settes krav til ift. alder og kontingentbetaling. Det foreligger ikke tall på unike personer i UNGs medlemsstatistikk.

Utvikling

Tabell tall

Vekst 2020