Statistikk for Misjonskirken Norge

Nettsiden er oppdatert 04.04.2024.

Statistikk per 1.1.2024:

Misjonskirken Norge:

  • 11 691 medlemmer registrert i trossamfunnet.
  • 9 258 medlemmer i kirkesamfunnet.
  • 81 menigheter i kirkesamfunnet.

Statistikk per 1.1.2023:

Misjonskirken UNG:

  • 6 028 medlemmer totalt i UNG
  • 4 928 tellende medlemmer i UNG (* se forklaring lenger ned)
  • 224 tellende lokallag (grupper)

Opplysninger oppgitt på denne nettsiden er opplysninger Misjonskirken Norge har registrert, har fått rapporter fra menighetene og fra felles databasesystem og menighetenes protokoller.

Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge er unike personer og inkluderer voksne og barn. Medlemmer tatt opp i en misjonskirke kan være medlem av annet trossamfunn, og vil dermed ikke være med i antall medlemmer i trossamfunnet.

Antall medlemmer i Misjonskirken UNG er ikke unike personer, slik at ett barn kan stå som medlem i flere UNG-grupper og telles på nytt i hver av gruppene. Medlemstallet er ikke det samme som «tellende medlemmer» som det settes krav til ift. alder og kontingentbetaling. Det foreligger ikke tall på unike personer i UNGs medlemsstatistikk.

Utvikling

Antall medlemmer i trossamfunnet, 2013-2022:

(Angitt 31. desember for årstallet)

Årstall

Medlemmer

2013 10 284
2014 10 530
2015 10 764
2016 11 009
2017 11 150
2018 11 275
2019 11 416
2020 11 416
2021 11 423
2022 11 547

I løpet av ti år er det blitt 1 263 flere medlemmer.

Dette er nettovekst, og tallene viser ikke antall utmeldelser og innmeldelser.

Vekst 2020