«Vi drømmer om å se flere hjem og
menigheter som arenaer for utvikling
av en levende tro.»

”Følg meg” var Jesu invitasjon til sine disipler for nesten 2000 år siden. Denne invitasjonen lyder fortsatt, til oss, midt i vårt dagligliv.

Å være Jesu disippel er ikke et krav, men en mulighet til å gå i ”livs-lære” hos Jesus. Dette skjer midt i dagliglivene våre- i våre kamper og fester, sorger og gleder, nederlag og suksess. ”Følg meg” er en invitasjon som hele tiden står ved lag

Hva er en disippel?
(kommer)

Disippelliv i Misjonskirken Norge

Levende tro