Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge.

Våre satsingsområder

Å støtte, utvikle og utruste den lokale menigheten står helt sentralt i det nasjonale arbeidet. Misjonskirken Norge har fem satsingsområder som er vedtatt i fellesskap av våre misjonskirker. Satsingsområdene sier noe om hva som er viktig for oss og hva vi skal bruke våre ressurser på.

Slik jobber vi

Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge. Avdelingen består av nasjonal leder, administrasjonskonsulent og tre menighetsrådgivere. I tillegg til oppfølging og veiledning for pastorer og menighetsarbeidere, følger avdelingen opp konkrete planteprosjekter og utvikler ressurser, verktøy og arrangement innen satsingsområdene.

Nasjonal avdeling 2019 (fra venstre): Nasjonal leder Torben M. Joswig, menighetsrådgivere Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Stein Bjørkholt og administrasjonskonsulent Naomi Curwen (for tiden i permisjon).

Kontaktinformasjon til staben i nasjonal avdeling – klikk her.

NA-blogg

Når krisen rammer Da jeg stod der i vannmassene tenkte jeg også på menighetslivet. Hva…

av Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling Kjærligheten som drivkraft Jeg er overbevist om at…

  Takknemlig for menighetsrådgiverne Det siste halve året har vi jobbet med å ansette nye…