Å støtte, utvikle og utruste den lokale menigheten står helt sentralt i det nasjonale arbeidet i Misjonskirken Norge.

Slik jobber vi

Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge. I tillegg til oppfølging og veiledning for pastorer og menighetsarbeidere, følger avdelingen opp konkrete planteprosjekter og utvikler ressurser, verktøy og arrangement innen satsingsområdene.

Ansatte i avdelingen består av nasjonal leder, administrasjonskonsulent og tre menighetsrådgivere.

Kontaktinformasjon til staben i nasjonal avdeling – klikk her.

Foto under, fra venstre: menighetsrådgiver Stein Bjørkholt, menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Andfindsen, nasjonal leder Torben M. Joswig, administrasjonskonsulent Anne Hansli og menighetsrådgiver Kjell Birkeland (Foto: Trond Filberg, 2020)

Våre satsingsområder

Misjonskirken Norge har fem satsingsområder som er vedtatt i fellesskap av våre menigheter. Satsingsområdene sier noe om hva som er viktig for oss og hva vi skal bruke våre ressurser på.

Les mer om våre strategiske prioriteringer i Strategiplanen – klikk her.

For å lese mer om hvert satsingsområde, klikk på det enkelte ikon under.

NA-blogg

Når krisen rammer Da jeg stod der i vannmassene tenkte jeg også på menighetslivet. Hva…

av Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling Kjærligheten som drivkraft Jeg er overbevist om at…

  Takknemlig for menighetsrådgiverne Det siste halve året har vi jobbet med å ansette nye…