Nasjonal avdeling jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge.

Dette innebærer også arbeid med å legge til rette for menighetsplanting og følge opp nasjonale planteprosjekter. Avdelingen består av nasjonal leder, administrasjonsmedarbeider og tre menighetsrådgivere. Les mer om hvordan man jobber nasjonalt lenger nede på siden.

Nasjonal stab per 2019 (fra venstre): Nasjonal leder Torben Joswig, menighetsrådgivere Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Stein Bjørkholt og administrasjonsmedarbeider Naomi Curwen.

Slik jobber vi

Ut fra Vekst 2020-visjonen vedtok man fem satsingsområder for Misjonskirken Norge: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Disse ble ved Generalforsamlingen 2018 vedtatt videreført inn i ny strategiperiode frem mot 2022.

Satsingsområdene har vært en viktig veileder for hvordan nasjonal avdeling har prioritert sitt arbeidet, blant annet ved å få på plass prosessverktøy og arrrangementer for de ulike områdene. Disse er i stadig utvikling, og under ser du en oversikt over aktuelle arrangementer og prossesvertøy nasjonal avdeling jobber med per 2019.

Vekstakademiet

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Vekstakademiet er et læringsfellesskap for motiverte ledere og menighetsplantere, og skal være en katalysator for pionerskap og skaperkraft. Vi oppfordrer menighetene til å sende sitt lederskap, gjerne med hovedledere for barne-, -unge og studentarbeid, til Vekstakademiet. Se film fra Vekstakademiet 2018.

Kontaktperson: Naomi Curwen, naomi@mknu.no

Basecamp

SATSINGSOMRÅDE: LEDERUTVIKLING

Basecamp er et yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Her ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at nyansatte kan få en god start i tjenesten. Programmet går over fire semester, med åtte til tolv deltagere. Hovedtemaene er åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Deltakere og ledere ved den første samlingen med Basecamp i Tromsø høsten 2018.

Fordypningsprogrammet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Fordypingsprogrammet er utviklet for å styrke disippellivet til våre pastorer. Programmet er modulbasert, med cirka to samlinger hvert semester over 1,5 år. Moduler og gruppesamtaler fokuserer på den enkeltes kall og spiritualitet.

Kontaktperson: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, anne.margrethe@mknu.no

Menighetsskolen

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSUTVIKLING

Menighetsskolen inviterer misjonskirkene med på en reise, der målet er å se menighetene revitalisert, sunne og misjonale. Prosessen går over tre moduler. Hver modul arrangeres over en helg, og det er lagt opp til arbeidsoppgaver og veiledning mellom modulene.

Kontaktperson: Kjell Birkeland, kjell@mknu.no

Porsgrunn misjonskirke er en av menighetene som har vært gjennom Menighetsskolen. Her menighetens representanter i samtale under modul 3 på Tjøme i 2016.

Veksthuset

SATSINGSOMRÅDE: MENIGHETSPLANTING

Veksthuset følger opp våre planteprosjekter ved å legge til rette for funding, coaching, kompetanseutvikling og nettverkssamlinger. I løpet av året vil vi skape ulike møteplasser for startteam og planteledere, som stimulerer arbeidet med menighetsplanting.

Kontaktperson: Torben Joswig, torben@mknu.no

Torben Joswig i samtale med menighetsplantere på nettverssamling i 2016.

Fagdag for diakoni

SATSINGSOMRÅDE: DIAKONI

Mange av våre menigheter har et stort diakonalt engasjement. Vi tror det er mye å vinne på at ildsjeler kan møtes og inspirere hverandre. Intensjonen er at det skal finne sted mye god læring, og knyttes kontakter mellom mennesker som brenner for diakoni i menighetene.

Neste nasjonale fagdag for diakoni:  20. oktober 2018 i Lyngdal.

Les om Nasjonal fagdag for diakoni i 2017.

Gruppesamtale mellom ulike menigheter, på fagdagen for diakoni i Grimstad, høsten 2017.

Emosjonelt sunn åndelighet

SATSINGSOMRÅDE: DISIPPELLIV

Misjonskirken Norge er, i samarbeid med Luther forlag, utgiver av bøkene om Emosjonelt sunn åndelighet. I tillegg holder Misjonskirken Norge på med å oversette og gjøre tilgjengelig et tilhørende kursmateriale.

Bøkene og kursmaterialet er nyttige ressurser i satsingen på disippelliv, til bruk i storfellesskapet, i smågrupper og i den enkeltes andaktsliv.

Gi til det nasjonale arbeidet?

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og å støtte arbeidet med konkrete planteprosjekter.